<span style="color: rgb(52, 64, 69); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.6667px;">
Danh sách 30 bài hát:

1 - Mùa xuân đầu tiên
2 - Mùa xuân bên nhau
3 - Mộng chiều xuân
4 - Xuân họp mặt
5 - Xuống phố mùa xuân
6 - Ru anh ngày xuân
7 - Xuân
8 - Phiêu lãng ngày xuân
9 - Mùa xuân, mùa xuân
10 - Mùa xuân oi
11 - Hơi thở mùa xuân
12 - Chiều xuân
13 - Xuân tưng bừng
14 - Bến xuân xanh
15 - Lữ khách cầm xuân
16 - Xuân quê ta
17 - Chúc tết ngày xuân
18 - Duyên xuân
19 - Ngât ngây mùa xuân về
20 - Khúc ca xuân
21 - Hỏi nàng xuân
22 - Gái xuân
23 - Xuân yêu
24 - Anh cho em mùa xuân
25 - Điệp khúc mùa xuân
26 - Đón xuân
27 - Xuân và tuổi trẻ
28 - Đón xuân này nhớ xuân xưa
29 - Câu chuyện đầu năm
30 - Ngày tết quê em