PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Kiếm Hiệp 1. Ác Thủ Tiểu Tử
 2. Bình Truyện Tàng Kinh Kiếm
 3. Đại Đường Song Long Truyện- Hoi 1
 4. Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 2
 5. Đại Đường Song Long Truyện Hồi 3
 6. Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 4
 7. Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 5
 8. Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 6
 9. Âm Công - Cổ Long
 10. âm dương giới
 11. Anh hùng và mỹ nhân
 12. Ảo Kiếm Linh Kỳ
 13. Âu Dương Chính Lan
 14. U Linh Sơn Trang
 15. Uy Phong Cổ Tự 1
 16. Xác chết loạn giang hồ
 17. Vô kỵ triệu minh
 18. Bất Tử Thần Long
 19. Bí mật mộ tần thủy hoàng
 20. Bích Ngọc Đao
 21. Biên hoang truyền thuyết
 22. Càn Long Hạ Giang Nam
 23. Cô Gái Đồ Long Kim Dung
 24. Đàn Chỉ Thần Công(Ngọa Long Sinh )
 25. Đô Thống Thượng Tướng Lê Phụng Hiểu
 26. đoạt hồn tam tuyệt
 27. Kim giáp môn - Ưu Đàm Hoa
 28. Thủy Hử
 29. Tiểu quỷ bá đạo Hồi 10 - Hồi 19
 30. Tiểu quỷ bá đạo Hồi 20 - hết
 31. Tiểu quỷ bá đạo Hồi 1 - Hồi 9
 32. Tiếu ngạo trung hoa
 33. Càn khôn tuyệt pháp
 34. Càn Khôn Song Tuyệt 1
 35. Càn Khôn Song Tuyệt 2
 36. Càn Khôn Song Tuyệt 3
 37. Càn Khôn Song Tuyệt 4
 38. Du Già Đại Pháp-Ưu Đàm Hoa 1
 39. Du Già Đại Pháp-Ưu Đàm Hoa 2
 40. Du Già Đại Pháp-Ưu Đàm Hoa 3
 41. Đông Chu Liệt Quốc
 42. Xuân thu oanh liệt
 43. Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị
 44. Kim giáp môn I
 45. Kim giáp môn II
 46. Kim giáp môn III Hết
 47. Ma Hoàn Lãnh Nhân I
 48. Ma Hoàn Lãnh Nhân II
 49. Ma Hoàn Lãnh Nhân III
 50. Ma Hoàn Lãnh Nhân IV
 51. Ma Hoàn Lãnh Nhân V
 52. Ma Hoàn Lãnh Nhân VI
 53. Ma Hoàn Lãnh Nhân VII Hết
 54. NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG Hồi 1
 55. Như Lai Thần Chưởng II
 56. Như Lai Thần Chưởng III
 57. Như Lai Thần Chưởng IV
 58. Như Lai Thần Chưởng V
 59. Như Lai Thần Chưởng VI
 60. Như Lai Thần Chưởng VII Hết
 61. Tàn chi lệnh(Lệnh Xé Xác)
 62. Thần Võ Bí Kíp I
 63. Thần Võ Bí Kíp II
 64. Thần Võ Bí Kíp III
 65. Thần Võ Bí Kíp IV Hết
 66. Thiết Kỵ Môn - Giả CỔ LONG
 67. Phong Thần Diễn Nghĩa 1
 68. Phong Thần Diễn Nghĩa 2
 69. Phong Thần Diễn Nghĩa 3
 70. Phong Thần Diễn Nghĩa 4
 71. Phong Thần Diễn Nghĩa 5
 72. Phong Thần Diễn Nghĩa 6
 73. Phong Thần Diễn Nghĩa 7
 74. Phong Thần Diễn Nghĩa 8
 75. Phong Thần Diễn Nghĩa 9
 76. Phong Thần Diễn Nghĩa 10
 77. Phong Thần Diễn Nghĩa 11 hết
 78. Thiên hạc phổ 1
 79. Thiên hạc phổ 2
 80. Thiên hạc phổ 3
 81. Thiên hạc phổ 4
 82. Thiên hạc phổ 5 HẾT
 83. Bích Vân Thần Chưởng 1
 84. Bích Vân Thần Chưởng 2
 85. Bích Vân Thần Chưởng 3
 86. Bích Vân Thần Chưởng 4
 87. Âm Công 1
 88. Âm Công 2
 89. Âm Công 3
 90. Âm Công 4
 91. Âm Dương Quái Diện - 1
 92. Âm Dương Quái Diện - 2
 93. Âm Dương Quái Diện - 3
 94. Âm Dương Quái Diện - 4
 95. Bàn long đao -1
 96. Bàn long đao -2
 97. Bàn long đao -3
 98. Bao Công xử án 1
 99. Bao Công xử án 2
 100. Bao Công xử án 3
 101. Bạch Nhật Quỷ Hồn 1
 102. Bạch Nhật Quỷ Hồn 2
 103. Bảo kiếm kỳ thư 1
 104. Bảo kiếm kỳ thư 2
 105. Bảo kiếm kỳ thư 3
 106. Bảo kiếm kỳ thư 4
 107. Bảo kiếm kỳ thư 5
 108. Đàn Chỉ Thần Công 1
 109. Đàn Chỉ Thần Công 2
 110. Đàn Chỉ Thần Công 3
 111. Đàn Chỉ Thần Công 4
 112. Đàn Chỉ Thần Công 5
 113. Đàn Chỉ Thần Công 6
 114. Đàn Chỉ Thần Công 7
 115. Đàn Chỉ Thần Công 8
 116. Đàn Chỉ Thần Công 9
 117. Đàn Chỉ Thần Công 10
 118. Đàn Chỉ Thần Công 11
 119. Đàn Chỉ Thần Công 12
 120. Đàn Chỉ Thần Công 13
 121. Biên hoang truyền thuyết
 122. Hán sở tranh hùng
 123. Hán sở tranh hùng
 124. Hán sở tranh hùng - phần 3
 125. Hán sở tranh hùng - phần 4
 126. Hán sở tranh hùng - phần 5
 127. Uyên ương đao - Kim Dung (p1)
 128. Uyên ương đao(hết)
 129. Hồng Lau Mộng
 130. Tam quốc diễn nghĩa PDF
 131. Thiên Kiếm Trừ Ma - Chương 2
 132. Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Đọc truyện Hữu Phỉ
 133. Kho truyện kiếm hiệp hay dành cho người mê thể loại truyện kiếm hiệp