PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công bố chất lượng sản phẩm - Công ty luật Việt Anluatvietanhn
28-01-2012, 10:05 PM
Công bố chất lượng (http://www.luatvietan.vn/linh-vuc-tu-van/tu-van-doanh-nghiep/cong-bo-chat-luong.php) sản phẩmĐăng ký chất lượng hàng hoá không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tương ứng là cơ quan quản lý nhà nước khác nhau tiếp nhận hoạt động đăng ký chất lượng của doanh nghiệp. Căn cứ các qui định của pháp luật việc đăng ký chất lượng được thực hiện ở các hình thức khác nhau:

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (tiêu chuẩn cơ sở);
Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;
Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.
Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực tư vấn đăng ký chất lượng

Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký chất lượng hàng hoá;
Tư vấn qui trình, thủ tục công bố chất lượng (http://www.luatvietan.vn/linh-vuc-tu-van/tu-van-doanh-nghiep/cong-bo-chat-luong.php) hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường;
Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng (http://www.luatvietan.vn/linh-vuc-tu-van/tu-van-doanh-nghiep/cong-bo-chat-luong.php) hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm định đo lường;
Theo dõi tiến trình công bố chất lượng (http://www.luatvietan.vn/linh-vuc-tu-van/tu-van-doanh-nghiep/cong-bo-chat-luong.php)hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường ;
Hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ISO);
Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn để khách hàng tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế về chất lượng.
Liên hệ Công ty luật - Văn phòng luật sư Việt An (http://www.trieudo.com/#)


http://www.luatvietan.vn/templates/luatvietan/Image/contact-us.jpg
Công ty luật - Văn phòng luật sư Việt An
Địa chỉ : Số 9 Ngõ 8 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội
Điện thoại : 04 37346869 - Fax : 04 37346879


Mobile : 09 33 11 33 66
Email: info@vietanlaw.vn (info@vietanlaw.vn)
Luật sư : Đỗ Thị Thu Hà
Email : ha@vietanlaw.com