PDA

Xem phiên bản đầy đủ : QUẠT LÀM MÁT LAPTOP-LOẠI 2 quạtPhung Nhut Quang
23-08-2009, 07:20 PM
Tản nhiệt Laptop 2 quạt, loại trong suốt có đèn rất đẹp. Xem chi tiết... $4
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=465dd4e1e1f7b9ee c2c4d0503d7c8c22.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=465dd4e1e1f7b9ee c2c4d0503d7c8c22.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP-LOẠI 3 quạt
Tản nhiệt Laptop 3 quạt, loại trong suốt có đèn rất đẹp. Xem chi tiết... $5
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=5a4fc38a305f6e33 42f8364dc80d632e.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=5a4fc38a305f6e33 42f8364dc80d632e.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP-LOẠI XẾP 2 FAN NHỎ
LÀM MÁT CHO LAPTOP BẠN Ở MỌI LÚC MỌI NƠI....XẾP LẠI RẤT GỌN GÀNG Xem chi tiết... $7
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=70f2df6a7146c5f2 b5977691a68b72ef.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=70f2df6a7146c5f2 b5977691a68b72ef.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP-LOẠI XẾP 2 FAN LỚN
XẾP LẠI RẤT NHỎ GỌN-DỄ DÀNG DI CHUYỂN Xem chi tiết... $8
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=39172938b8e16b68 e9af86d40ea7ba4d.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=39172938b8e16b68 e9af86d40ea7ba4d.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP-LOẠI 3 FAN C-PAL
THIẾT KẾ KIỂU MỚI- CỨNG CÁP HƠN- ĐẸP HƠN Xem chi tiết... $9
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=1eb7ad3cd860dce5 ce17a25d2a93042a.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=1eb7ad3cd860dce5 ce17a25d2a93042a.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP KING-MASTER
CÓ 3 QUẠT VỚI LÀM BẰNG NHÔM HOÀN TOÀN-MÁT LẠNH Xem chi tiết...$17
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=e14f058d9a903753 63a3033a29df80dc.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=e14f058d9a903753 63a3033a29df80dc.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP COOLER MASTER D1
Ó THƯƠNG HIỆU RẤT NỔI TIẾNG VỀ TẢN NHIỆT-ĐƯỢC LÀM BẰNG NHÔM MÁT LẠNH... Xem chi tiết... $18
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=0fb810777eb71146 d984edc6368e41c2.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=0fb810777eb71146 d984edc6368e41c2.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
QUẠT LÀM MÁT LAPTOP COOLER MASTER V1
1 THƯƠNG HIỆU RẤT NỔI TIẾNG VỀ TẢN NHIỆT-ĐƯỢC LÀM BẰNG NHÔM MÁT LẠNH Xem chi tiết...

MIẾNG DÁN TRANG TRÍ BÀN PHÍM
MIẾNG DÁN TRANG TRÍ BÀN PHÍM-LÀM CHO BÀN PHÍM BẠN SÀNH ĐIỆU Xem chi tiết... $3
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=f9ff885682d92ed5 94302d63b1940ec9.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=f9ff885682d92ed5 94302d63b1940ec9.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
Miếng dán bảo vệ bàn phím Laptop
MIẾNG DÁN BẢO VỆ BÀN PHÍM CHO LAPTOP THÂN YÊU!!! Xem chi tiết... $3
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=63af2dd0fd9ab1ad 48d3e1dcf283a832.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=63af2dd0fd9ab1ad 48d3e1dcf283a832.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
bàn phím số rời usb
bàn phím số rời usb Xem chi tiết... $7
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=09bdbbd25df23e1e 245bc4c7abedd962.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=09bdbbd25df23e1e 245bc4c7abedd962.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
USB to MODEM
USB to MODEM HÀNG XỊN CỦA DELL Xem chi tiết... $10
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=77bd9ba122f0a411 1c2fbd45b92c9929.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=77bd9ba122f0a411 1c2fbd45b92c9929.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
TÚI ĐEO NGANG THE NORTH FACE
DỰNG VỪA CHO 15" VÀ 17" Xem chi tiết... $12
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=4182909b937e6f75 ff3b5e702a7ae659.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=4182909b937e6f75 ff3b5e702a7ae659.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
BALO LAPTOP SAMSONITE
ĐỰNG VỪA CHO LAPTOP 14", 15.4"... Xem chi tiết... $17
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=1860b32acd941c64 95ea789e03445324.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=1860b32acd941c64 95ea789e03445324.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
BÀN ĐỂ LAPTOP
Bằng nhôm, cực kỳ gọn nhẹ, tiện lợi..!!! Xem chi tiết... $20
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=6a1294243ef6a7d7 3a5b0e497c877024.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=6a1294243ef6a7d7 3a5b0e497c877024.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
REMOTE For DELL XPS
REMOTE ĐIỀU KHIỂN LAPTOP FOR DELL XPS Xem chi tiết... $25
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=2097fcbdb952f53d 3be94a1f6435a0ac.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=2097fcbdb952f53d 3be94a1f6435a0ac.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
REMOTE For HP LAPTOP
Xem chi tiết... $25
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=33d2ab3f6a42526c 9d9970da0dd2ff61.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=33d2ab3f6a42526c 9d9970da0dd2ff61.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
REMOTE ĐIỀU KHIỂN LAPTOP
DÙNG ĐIỀU KHIỂN CHO NHIỀU LOẠI LAPTOP-HÀNG XỊN Xem chi tiết... $25
http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=272bbd6d212bf28a ad464bce1009c045.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= http://www.laptopno1.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=272bbd6d212bf28a ad464bce1009c045.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=
TÚI CHỐNG XỐC DELL XPS
TÚI XỊN-HÀNG CHÍNH HÃNG-NHẬP TRỰC TIẾP TỪ USA Xem chi tiết... $30
Hàng đã qua sử dụng:
==============================================
3. Macbook White 13"-T8100:
- Core 2 Duo T8100 Core 2 Duo 2.1GHz 4M L2 cache/ Ram 1GB/ HDD 120GB/ DVDCDRW/ wifi/ Bluetooth/ webcam.Máy rất đẹp.. 99%..769 USD Bh 3 Thang
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/7/7a/20060523151651%21MacBook_white.jpg
================================================== ==

Toshiba A135 S4094
Loại máy cực bền bỉ
CPU : Core Duo T2080 (2x1.73GHZ)
Ram :1 GB DDR2
HDD :120 GB
DVD RW
LCD 15.4” WXGA gương
Wireless
XP Pro – Warranty 90 Days

Price : 430 USD
http://www.micromindcomputers.com/images/A135-S2376.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOSHIBA SATELIFE - E105:http://laptoppimp.com/wp-content/uploads/2008/11/satellite-e105-s1402-laptop_sku-copy.jpg
Centrino2 Inside
- Processor: Intel Core 2 Duo Penryn P8400 (2 X 2.26 GHz,3Mb L2,Bus 1066 Mhz)
- Memory: 4 GB DDR2
- HDD: 320 GB
- Optical Drive: DVD-RW Double layer.
- VGA: Intel® GMA 4500MHD (Upto 1750 MB)
- Display: 14.1” WXGA gương,Camera 1.3 Mp
- FingerPrint Reader.BackLit Keyboard
- Battery: 6 Cells / Lan, Wireless chuẩn N, SDReader....
- Weight: 2.2 Kg
- OS: Windows Vista bản quyền.
New 99,99 % (Đẹp longi lanh không 1 vết trầy)
Warranty 3 Months ( bảo hành chính hãng Toshiba 3 năm )
Nhập khẩu từ USA...Price: 780 USD.

Dell Latitude D830
Dòng máy cực bền
CPU: Core 2 Duo Penryn T8300 2x2.4 GHz ( 3 MB Cache )
RAM: 2 GB
HDD: 120 GB
Display: LCD 15.4" WUXGA ( 1920x1200 )
VGA Nvidia Quadro NVS 140M 256MB

wireless intel 4965 AGN,Bluetooth, Lan, moderm.........
DVD RW / Windows XP Pro
Pin 6 cells
Hàng nhập từ Mỹ 99%, Bền bỉ, chất lượng. Bảo hành 3 tháng
Giá khuyến mãi : 799$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toshiba Portege Tablet PC M700 T7500:
- CPU: Intel Core 2 Duo T7500 2.2 GHz 4M L2 cache
- RAM: 2GB DDR2
- HDD: 160GB
- Display: 12.1" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - 24-bit (16.7 million colours) - Màn hình cảm ứng, xoay 360 độ.
- VGA Intel X3100
- Webcam, Wireless 4965AGN, nhận dạng vân tay.....
- Input Device: Keyboard, digitizer, touchpad, Tablet Pen
http://www.tabletpcreview.com/assets/4162.jpg