PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - Bear abino satin xù babybegin
01-10-2009, 04:10 AM
Bầy 1 : sinh ngày 09/09/09
_ Ba pe Bear abino satin xù : 2 pe abino satin 1 mắt đỏ ( cái )=350k , 1 mắt đen ( đực )=300k , 1 pe Bear trắng trên đầu có đốm vàng nhạt ( cái )=300k
http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3698.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3697.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3696.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3687.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3686.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3685.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3683.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3685.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3683.jpg

Bầy 2 : sinh ngày 11/09/09
_ Năm pe Bear vàng bơ satin xù mắt đỏ và đen ( 2 cái 3 đực )=150k/1pe , pe mắt đ2n 120k ( cái )


http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3702.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3701.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3700.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3690.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3689.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3688.jpg

Bầy 3 : sinh ngày 09/09/09
_ 4 pe Bear : 1 nâu khoang trắng lông xù mắt đỏ ( cái )=70k , 1 socola khoang trắng satin xù mắt đỏ ( cái )=120k , 1 vàng bơ khoang trắng satin xù mắt đỏ ( đực )=130k , 1 trắng pha socola mắt đỏ ( cái )=150k
http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3695.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3694.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3693.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3692.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3691.jpg

Post thêm vài tấm nữa nè
http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3712.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3711.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3708.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3707.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3705.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/oo61/phongtoni/DSCN3703.jpg

Mình free ship các quận nội thành
Call : 0902204334 sms thoái mái nha mấy bạn
Địa chỉ : 23 Hoàng Diệu F10 Quận Phú Nhuận
Mình sẽ tặng của hồi môn cho các pe khi về với chủ mới : thức ăn , cát tắm , chén ăn , bình nước bi
C1m ơn tất cả các bạn đã đọc tin này . Thanks all