PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đồng Nai - BH bán gà con TCbegin
01-10-2009, 02:20 PM
Mình có một số gà con TC muốn bán bớt AE nào có nhu cầu
LH.mình 0918565471 ai có ghé xem thì up dùm cám ơn
dưới dây là một số hình ảnh gà bố mẹ và gà con
giá từ 100k/1c đến 350k/1c
giá tư0http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02977_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02981_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03012_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03023_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03029_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03012_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03020_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02944.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02946.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02947.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02820.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02970.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02973.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02975.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03028.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03029.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02760.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02766_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02589_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02982.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02993.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02749_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC03000_resize.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02130.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t132/yu_so_na_271/DSC02463-1.jpg:78:

olardo83
05-09-2011, 03:19 PM
Ong gia o Ben Tre chuyen nuoi ga da, co ga my lai. AE quan tam thi lien he nha, tui gui hinh GA cho AE xem truoc roi thuog luong: Hieu - 0916088268, olardo83@gmail.com