PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM - 3 em dien thoại 100kauto
02-10-2009, 07:50 PM
http://r.phonedog.com/shared/images/items/1443-main-medium-kyocera-se47-/-se44-/-v5-slider.jpg
ko lên nguồn


http://108.com.vn/news/2005%5C12%5Ca3.jpg

nghiêm chĩnh

http://www.ecom24h.com/FileUpload/Products/aiji_am_100.jpg

bể màn hình


3 em còn zin hết chưa tháo ra chọt chẹt gì


0954226308

53/112 Trần Khánh Dư - Q1