PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Chung cư 183 hoàng văn thái giá chỉ 31.7 triệuLeThuHuong
30-03-2012, 10:23 AM
Tôi có căn hộ ở chung cư hoàng văn thái (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-sai-dong-toa-n03-sunrai-building_1171150.html) cần tiền bán gấp giá rẻ hơn thị trường
Tòa ct11, tầng 17 diện tích 61m
Giá bán: 31.7t/m2 giá không thương lượng
Quý khách có nhu cầu liên hệ: 0943.96.69.29
------------------------------------------------------------------------------
Ban chung cư 183 hoàng (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html) văn thái, can (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) ban 183 hoàng văn (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html) thái, bán 183 hvt dien tich 61m (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html), ban chung cư 183 hoàng van thái 66m (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html), can bán hoang van thái, can (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html) bán 183 hoàng (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) văn thái, can bán 183 hoàng văn (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) thái, can bán 183 hoàng văn thái (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html), can bán 183 hoàng (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) văn thái, can bán 183 (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) hoàng văn thái (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html), can bán 183 hoàng văn thái (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html), can bán 183 hoàng văn thái (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html), can bán 183 hoàng (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html) văn thái, can bán 183 hoàng (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) văn thái, can bán 183 hoàng văn thái, can (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html) bán 183 hoàng văn (http://fvn.name.vn/forum/showthread.php?16144-Ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7-c%E1%BA%A7n-b%C3%A1n-chung-c%C6%B0-183-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-th%C3%A1i-61m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=21236#post21236) thái, can bán 183 hoàng văn thái, (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html) can bán 183 hoàng văn thái (http://www.olo.vn/can-ban-chung-cu-phung-khoang-gia-re-dien-tich-nho_1168976.html),