PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Báo cáo bài gửi từ quangphireport
05-04-2012, 09:32 PM
quangphi (http://www.trieudo.com/member.php?u=29675) quangphi (http://TrieuDo.com/member.php?u=29675) báo cáo một bài viết.

Lý do:
Quảng cáo vào topic người khác.
Bài gửi: Trà Vinh _ Gà Đông Tảo (http://www.trieudo.com/showthread.php?p=2166072#post2166072)
Trà Vinh _ Gà Đông Tảo (http://TrieuDo.com/showthread.php?p=2166072#post2166072)
Diễn đàn: Thú nuôi - Cây cảnh
Gửi tới nguời quản lý: N/A

Gửi bởi: thachsanh8989 (http://www.trieudo.com/member.php?u=64561)
thachsanh8989 (http://TrieuDo.com/member.php?u=64561)
Nội dung gốc:
Phụ Cho Hàng Chất Giá Tốt

http://quangcaov2.com/1doanhnghiep/phimhd/chuki.jpeg (http://www.phimhd.com.vn)
PhimHD (http://www.phimhd.com.vn)

diep.thuanphat
06-04-2012, 09:51 AM
Đã xử lý !