PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những biểu hiện thiếu chất của cây qua hình ảnhptvsanhdieu
03-05-2012, 10:38 PM
Biểu hiện thiếu chất của cây qua hình ảnh

Sưu tầm từ nhiều nguồn trên mạng
1/ Thiếu N
http://inlinethumb14.webshots.com/44557/2208782730102609000S600x600Q85.jpg (http://entertainment.webshots.com/photo/2208782730102609000QLgrSz)
2/ Thiếu P
http://inlinethumb35.webshots.com/46242/2748605040102609000S600x600Q85.jpg (http://entertainment.webshots.com/photo/2748605040102609000ZchGqu)

3/ Thiếu K
http://inlinethumb45.webshots.com/43436/2818806270102609000S600x600Q85.jpg (http://entertainment.webshots.com/photo/2818806270102609000evWqfY)

4/ Thiếu Calcium
http://inlinethumb28.webshots.com/25947/2914984570102609000S600x600Q85.jpg (http://entertainment.webshots.com/photo/2914984570102609000sxnGiG)

5/ Thiếu Fe
http://inlinethumb45.webshots.com/45804/2041863100102609000S600x600Q85.jpg (http://entertainment.webshots.com/photo/2041863100102609000iraxtO)

6/ Thiếu Mangan
http://inlinethumb13.webshots.com/46028/2512160570102609000S600x600Q85.jpg (http://entertainment.webshots.com/photo/2512160570102609000QylgPZ)Các hình ảnh dưới là của cây cà chua không phải cây thủy sinh, nhưng các biểu hiện thiếu chất xảy ra trên cây cũng tương tự như ở cây thủy sinh, gởi đến cac bạn tham khảo.


Trên hình thể hiện sẵn nguyên tố dinh dưỡng bị thiếu

http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501m_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501l_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501k_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501j_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501i_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501h_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501g_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501f_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501e_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501d_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501c_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501b_s.jpg


http://4e.plantphys.net/images/ch05/wt0501a_s.jpg

__________________