PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Biên Hòa - Hồ Lũa Đỗ Quyênrainvn
30-05-2012, 04:49 PM
Hồ 1m2 x 50 x 45
hồ kim chi dán
máng đèn Aquazonic 2 máng
Lũa 5,5kg dự định trồng các loại dương xỉ, ráy, tiền cảnh ngưu mao chiênhttp://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://i279.photobucket.com/albums/kk156/boylilom2001/DSC00842.jpg
bên trái


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://i279.photobucket.com/albums/kk156/boylilom2001/DSC00841.jpg
ben phải


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://i279.photobucket.com/albums/kk156/boylilom2001/DSC00840.jpg