PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Newbie tập set hồ cắt cắmrainvn
30-05-2012, 05:53 PM
"HỒ CUỐI CÙNG THỨ II"http://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/4.gif
lần thứ 2 thử sức với cắt cắm, hồ 3 ngày tuổi, cây cối Thủ Đức ít bán quá nên còn chờ bổ sung.
hồ: cubic 60
đèn: 2 máng aquazonic 4 bóng (8 bóng t5h0)
co2: có, ầm ầm luôn
LỌC 3336
nền:
- lớp dưới: 5l nham thạch singapore + 1 hộp phân trộn JBL + 5L ADA và powersand cũ.
- lớp giữa: 10l JBL aquabasis
- trên cùng: 15l JBL manado

vẫn set theo bố cục để có thể nhìn thấy 2 mặt giống như "HỒ CUỐI CÙNG"


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://img600.images.us/img600/3420/img1680es.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://img69.images.us/img69/5431/img1681fg.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://img405.images.us/img405/9309/img1677r.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://img407.images.us/img407/2553/img1678c.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


http://img841.images.us/img841/3491/img1679i.jpg