PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hồ 60cm mới 1 thángrainvn
30-05-2012, 05:54 PM
Vài hình ảnh chia sẽ với a,e hồ 60*28 sau 1 tháng hơn
Nền ADA+PS ,cây HQTmini,rêu peacook, mini taiwan,mini pelia, ráy lưỡi hổ, ráy nana ..lọc 3336, T5HO odyse
vài chú ong và rc thử nước.


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1067.


http://img708.images.us/img708/1904/img0196kg.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1067.


http://img819.images.us/img819/6289/img0197sk.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1067.


http://img545.images.us/img545/2427/img0048qz.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1067.


http://img99.images.us/img99/8084/img0035vk.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1067.


http://img51.images.us/img51/9359/img0041cb.jpg
Tất cả đang phát triển trừ mini pelia ra rất chậm.http://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/20.gif