PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hồ 2 của mìnhrainvn
30-05-2012, 04:55 PM
ver1: http://forums.gamevn.com/images/smilies/Smiles/3cool_shame.gif

http://i.imgur.com/OyDM6.jpg
http://www.thuysinh.org/forum/showpo...59&postcount=1 (http://www.thuysinh.org/forum/showpost.php?p=435559&postcount=1)

ver2: vẫn ý tưởng ban đầu, trồng full trân châu tròn hậu cảnh. mới tỉa cách đây mấy hôm vì bị lũ ốc táo đỏ con con ăn lốm đốm http://forums.gamevn.com/images/smilies/Smiles/8cool_cry.gif

:: 16.4.2012 ::


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x600.


http://i.imgur.com/YNAlV.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x600.


http://i.imgur.com/0f3D9.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x600.


http://i.imgur.com/jS9N7.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x600.


http://i.imgur.com/XjKvP.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x600.


http://i.imgur.com/sNpKi.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x600.


http://i.imgur.com/JNWle.jpg