PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Paludarium 90cm Projectrainvn
30-05-2012, 04:58 PM
Đam mê tiêu thảo, dx , liễu, ráy,.... http://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/21.gif nên mình quyết định làm 1 phát paludarium để nuôi cây cạn cho thỏa đam mê mà lại đỡ tốn thời gian và tiết kiệm chi phí http://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/4.gif:d và đối diện với mùa nóng sắp đến http://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/4.gifhttp://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/4.gif
Kích thước hồ 90 45 45
I. Ngày đầu tiên là DIY tủ trước
Những mảnh gỗ đầu tiên


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536.


http://img62.images.us/img62/5825/dsc02212rh.jpg
Bộ đáy


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536.


http://img836.images.us/img836/8053/dsc02213g.jpg
Tấm hông đầu tiên


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536.


http://img69.images.us/img69/9035/dsc02214f.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536.


http://img855.images.us/img855/1253/dsc02215rg.jpg


http://thuysinh.org/forum/images/statusicon/wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2048x1536.


http://img268.images.us/img268/26/dsc02216c.jpg
Vì là lần đầu tiên DIY tủ nên chưa biết cách bắt Ke cho 2 cánh tủ nên e tạm thời dừng tại đây, Có bác nào đã bắt ke cho cửa thì xin chỉ giáo e với ạ http://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/9.gifhttp://www.thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/9.gif
Ngày mai tiếp tục sẽ là dán hồ 90 45 45