PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Masashi Ono và tác phẩmrainvn
01-06-2012, 04:23 PM
Một người Nhật từng là một hiện tượng nổi bật trong những lần thi đầu tiên của giải ADA. Mời các bạn tham khảo một số hồ có thứ hạng cao của ông.

Contest 2001 hạng 9

http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC01.jpg


Contest 2002 hạng 2
http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC02.jpg


Contest 2003 hạng 12
http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC03.jpg


Contest 2004 hạng 2
http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC04.jpg


Contest 2005 hạng 15
http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC05.jpg


Contest 2006 hạng 2
http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC06.jpg


Contest 2007 hạng 18
http://www.cau-aqua.net/images/stories/masashi_interview/IAPLC07.jpg