PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài.tuanna0104
01-09-2010, 02:45 PM
Mời truy cập: www.SimViettel.com (http://www.simviettel.com/) ; Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ…..

Tel.0977.99.0000---- Giao sim tận nơi trên toàn quốc;

Tất cả đều là SIM trả trước mới 100%, chưa kích hoạt.01683.11.9999.. = ..12,000,000

016.77.22.44.66.. = ..2,500,000

0977.26.79.79.. = ..9,500,000
0975.93.79.79.. = ..9,500,000
0972.83.79.79.. = ..9,500,000

0988.193.193.. = ..9,500,000

0972.86.7999.. = ..4,500,000
097.25.25.666.. = ..4,000,000
098668.4555.. = ..3,500,000

0976.58.98.98.. = ..2,500,000
0973.27.89.89.. = ..2,500,000
0979.33.98.98.. = ..3,500,000

016.7999.0111.. = ..750,000
016789.12333.. = ..1,250,000
0167999.1333.. = ..1,250,000
0167999.3555.. = ..1,250,000
0167999.2555.. = ..1,250,000
0167888.1555.. = ..1,250,000

01679.1111.01.. = ..450,000
01679.1111.21.. = ..450,000
01679.1111.27.. = ..450,000
01679.1111.29.. = ..450,000
01673.1111.29.. = ..450,000
01679.1111.30.. = ..450,000
01679.1111.31.. = ..450,000
01679.1111.32.. = ..450,000
01679.1111.34.. = ..450,000
01679.1111.35.. = ..450,000
01679.1111.36.. = ..450,000
01679.1111.37.. = ..450,000
01679.1111.40.. = ..450,000
01679.1111.41.. = ..450,000
01679.1111.42.. = ..450,000
01679.1111.43.. = ..450,000
01679.1111.45.. = ..450,000
01679.1111.46.. = ..450,000
01679.1111.47.. = ..450,000
01679.1111.48.. = ..450,000
01679.1111.49.. = ..450,000
01679.1111.50.. = ..450,000
01679.1111.51.. = ..450,000
01679.1111.52.. = ..450,000
01679.1111.53.. = ..450,000
01679.1111.54.. = ..450,000
01679.1111.56.. = ..450,000
01679.1111.57.. = ..450,000
01679.1111.58.. = ..450,000
01679.1111.60.. = ..450,000
01679.1111.61.. = ..450,000
01679.1111.62.. = ..450,000
01679.1111.63.. = ..450,000
01679.1111.64.. = ..450,000
01679.1111.65.. = ..450,000
01679.1111.67.. = ..450,000
01679.1111.70.. = ..450,000
01679.1111.71.. = ..450,000
01679.1111.72.. = ..450,000
01679.1111.73.. = ..450,000
01679.1111.74.. = ..450,000
01679.1111.75.. = ..450,000
01679.1111.76.. = ..550,000
01679.1111.78.. = ..550,000
01682.1111.79.. = ..850,000
01679.1111.80.. = ..650,000
01679.1111.81.. = ..650,000
01679.1111.82.. = ..650,000
01679.1111.83.. = ..650,000
01679.1111.84.. = ..650,000
01679.1111.85.. = ..650,000
01679.1111.87.. = ..650,000
01679.1111.89.. = ..650,000
01679.1111.91.. = ..650,000
01679.1111.92.. = ..650,000
01679.1111.93.. = ..650,000
01679.1111.94.. = ..650,000
01679.1111.95.. = ..650,000
01679.1111.96.. = ..650,000
01679.1111.97.. = ..650,000
01679.1111.98.. = ..650,000

01665.0000.19.. = ..450,000
016.99.2222.55.. = ..1,550,000
01683.2222.38.. = ..650,000
01673.2222.58.. = ..550,000

016.77.3333.55.. = ..1,550,000

01675.4444.69.. = ..550,000
01675.4444.89.. = ..550,000
01675.4444.39.. = ..550,000
01675.4444.78.. = ..550,000
01687.4444.58.. = ..450,000

01683.5555.08.. = ..450,000
01658.5555.78.. = ..450,000

01659.6666.28.. = ..450,000

01689.7777.98.. = ..650,000

01689.8888.01.. = ..750,000
01689.8888.03.. = ..750,000
01689.8888.04.. = ..750,000
01689.8888.05.. = ..750,000
01689.8888.07.. = ..750,000
01689.8888.13.. = ..750,000
01689.8888.17.. = ..750,000
01689.8888.20.. = ..750,000
01689.8888.24.. = ..750,000
01689.8888.27.. = ..750,000
01675.8888.27.. = ..750,000
01656.8888.29.. = ..450,000
01689.8888.36.. = ..750,000
01689.8888.47.. = ..750,000
01689.8888.62.. = ..750,000
01689.8888.61.. = ..750,000
01689.8888.65.. = ..750,000
01687.8888.65.. = ..750,000
01689.8888.71.. = ..750,000
01689.8888.76.. = ..750,000
01689.8888.91.. = ..750,000
01689.8888.92.. = ..750,000
01689.8888.93.. = ..750,000
01689.8888.94.. = ..750,000
01665.8888.96.. = ..750,000
01699.8888.97.. = ..750,000

01675.9999.18.. = ..750,000
01675.9999.48.. = ..750,000
01667.9999.56.. = ..750,000
01682.9999.72.. = ..750,000
01682.9999.75.. = ..750,000
01664.9999.16.. = ..750,000
01664.9999.17.. = ..750,000
01664.9999.28.. = ..750,000
01664.9999.57.. = ..750,000
01675.9999.58.. = ..750,000
01664.9999.58.. = ..750,000

01689.18.81.81.. = ..650,000

01685.88.35.35.. = ..350,000
01685.88.42.42.. = ..350,000
01685.88.45.45.. = ..350,000
01685.88.50.50.. = ..350,000
01685.88.60.60.. = ..350,000
01685.88.62.62.. = ..350,000
01685.88.63.63.. = ..350,000
01685.88.65.65.. = ..350,000
01685.88.70.70.. = ..350,000
01685.88.71.71.. = ..350,000
01699.77.76.76.. = ..400,000
01685.88.80.80.. = ..400,000
01685.88.82.82.. = ..400,000
01685.88.84.84.. = ..400,000
01685.88.87.87.. = ..400,000
01685.88.90.90.. = ..400,000
01685.88.92.92.. = ..400,000
01685.88.95.95.. = ..400,000
01685.88.96.96.. = ..400,000
01685.88.97.97.. = ..400,000

0.168.268.11.66.. = ..750,000
0.168.268.55.66.. = ..750,000
0166.234.55.88.. = ..950,000
0166.234.55.99.. = ..950,000
016789.5.6699.. = ..950,000
016789.5.6677.. = ..750,000
0167999.11.66.. = ..850,000
01686.99.11.66.. = ..750,000
0167899.11.66.. = ..950,000

01684.11.22.88.. = ..2,000,000
01689.33.22.88.. = ..550,000
0168999.22.88.. = ..850,000
01684.99.22.88.. = ..650,000

01689.22.33.88.. = ..1,200,000
01682.11.33.99.. = ..1,200,000
01683.11.33.99.. = ..1,200,000
01698.11.33.99.. = ..1,200,000

01676.11.55.88.. = ..2,000,000
01697.11.55.88.. = ..2,000,000
01683.11.55.88.. = ..2,000,000
01682.11.55.88.. = ..2,000,000

01697.33.55.88.. = ..1,750,000
01687.33.55.88.. = ..1,750,000
01697.44.55.88.. = ..950,000
01683.99.55.88.. = ..750,000
01686.99.55.88.. = ..750,000

01685.11.55.99.. = ..1,750,000
01689.11.55.99.. = ..1,750,000
01687.11.55.99.. = ..1,750,000

01687.22.55.99.. = ..1,750,000
01686.22.55.99.. = ..1,750,000
01685.22.55.99.. = ..1,750,000

01689.44.55.99.. = ..750,000
01689.88.55.99.. = ..650,000
01687.99.55.99.. = ..950,000

01682.44.66.99.. = ..950,000
01687.11.66.99.. = ..2,200,000
01684.11.66.99.. = ..2,200,000
01698.11.66.99.. = ..2,200,000
01694.11.66.99.. = ..2,200,000
01679.11.66.99.. = ..2,200,000
01697.11.66.99.. = ..2,200,000

01679.22.66.99.. = ..2,200,000
01697.22.66.99.. = ..2,200,000
01698.22.66.99.. = ..2,200,000
01683.22.66.99.. = ..2,200,000
01684.22.66.99.. = ..2,200,000
01695.44.66.99.. = ..950,000
01697.55.66.99.. = ..2,200,000

0168.333.22.66.. = ..950,000
01679.55.00.88.. = ..450,000
01676.77.44.88.. = ..450,000
01686.11.88.77.. = ..450,000
01693.66.44.88.. = ..450,000
01662.11.99.77.. = ..450,000
01663.55.44.88.. = ..450,000

01685.29.8998.. = ..450,000
01686.19.91.19.. = ..650,000
01687.99.2882.. = ..350,000
01688.33.1881.. = ..350,000
01669.88.3993.. = ..450,000

01692.99.29.79.. = ..450,000
01669.88.29.79.. = ..450,000
01699.58.39.79.. = ..450,000
01685.66.39.79.. = ..650,000
0168.444.3979.. = ..550,000
01696.77.39.79.. = ..650,000
01685.73.39.79.. = ..450,000
01685.93.39.79.. = ..650,000
01686.08.39.79.. = ..450,000
01686.01.39.79.. = ..450,000
01665.959.979.. = ..450,000
01675.323.979.. = ..450,000
01682.898.979.. = ..550,000
01683.22.88.79.. = ..350,000
01696.22.88.79.. = ..350,000
01699.33.88.79.. = ..350,000
01668.33.66.79.. = ..400,000
01699.33.66.79.. = ..400,000
01687.44.99.79.. = ..350,000
016.62.72.7779.. = ..350,000
01689.77.99.39.. = ..450,000
01675.38.78.79.. = ..350,000
01655.79.59.79.. = ..400,000
01662.11.88.79.. = ..350,000
01659.66.88.79.. = ..650,000
01688.74.74.79.. = ..450,000
01667.29.49.79.. = ..450,000
01667.99.59.79.. = ..450,000
01676.99.69.79.. = ..450,000
01689.88.69.79.. = ..450,000
01664.38.38.78.. = ..450,000
01683.78.38.78.. = ..450,000
01696.2345.79.. = ..350,000

0977.66.33.74.. = ..550,000
0977.66.11.34.. = ..550,000
0977.66.22.13.. = ..550,000
0979.11.33.76.. = ..550,000
0977.11.55.41.. = ..550,000
0977.88.22.61.. = ..550,000
0977.00.99.61.. = ..550,000
0977.44.88.21.. = ..550,000
0988.11.44.63.. = ..550,000
0987.64.46.82.. = ..550,000
0979.94.94.81.. = ..550,000

01684.128.168.. = ..450,000
01656.989.168.. = ..450,000
01689.22.61.68.. = ..350,000
01687.955.168.. = ..350,000
01662.71.71.68.. = ..450,000
01682.669.168.. = ..350,000
01687.16.16.88.. = ..650,000
01684.21.21.68.. = ..450,000
01689.88.11.68.. = ..450,000
01689.618.168.. = ..400,000
01699.22.11.68.. = ..450,000
01648.000.168.. = ..350,000
01679.678.168.. = ..400,000
01689.678.168.. = ..400,000
01697.11.61.68.. = ..350,000
01658.11.61.68.. = ..350,000
01699.567.168.. = ..450,000
01664.81.81.68.. = ..350,000
01694.81.81.68.. = ..350,000
01648.81.81.68.. = ..350,000
01647.68.61.68.. = ..550,000

01655.678.268.. = ..450,000
01.68.78.44.268.. = ..350,000
01687.955.268.. = ..350,000
01667.22.62.68.. = ..450,000
01659.258.268.. = ..750,000
0169.66.88.268.. = ..450,000
01694.82.82.68.. = ..350,000
01665.62.62.68.. = ..450,000
01687.62.62.68.. = ..450,000

016.55.06.6886.. = ..750,000
01687.949.368.. = ..350,000
01687.955.368.. = ..350,000
01699.38.83.68.. = ..450,000

01689.58.85.68.. = ..450,000
01687.518.568.. = ..350,000
01684.85.85.68.. = ..450,000
01689.888.568.. = ..450,000
01648.65.65.68.. = ..400,000
01655.86.85.68.. = ..400,000

01648.69.96.68.. = ..350,000
01687.821.668.. = ..350,000
01687.942.668.. = ..350,000
01687.823.668.. = ..350,000
01667.36.36.68.. = ..450,000
01667.939.668.. = ..450,000
0164.79.79.668.. = ..400,000
01673.313.668.. = ..450,000
01638.09.6886.. = ..750,000
01647.98.8668.. = ..750,000
01667.42.6668.. = ..450,000
0165.505.6668.. = ..600,000

01683.738.768.. = ..450,000
016.86.22.77.68.. = ..450,000
016.88.22.77.68.. = ..450,000
016.88.11.77.68.. = ..450,000
01688.44.77.68.. = ..450,000

01683.727.868.. = ..400,000
01697.68.18.68.. = ..450,000
016.55.81.18.68.. = ..400,000
01688.21.88.68.. = ..550,000
01687.11.88.68.. = ..550,000
01699.09.09.68.. = ..450,000
01689.66.99.68.. = ..450,000
01647.69.69.68.. = ..400,000
0164.77789.68.. = ..350,000
01658.86.18.68.. = ..400,000
01667.61.18.68.. = ..400,000
01682.11.28.68.. = ..450,000
01683.44.28.68.. = ..450,000
01683.61.28.68.. = ..350,000
01667.28.38.68.. = ..450,000
01689.83.38.68.. = ..450,000
01649.38.38.68.. = ..450,000
01682.86.38.68.. = ..450,000
01683.49.38.68.. = ..350,000
01687.95.38.68.. = ..350,000
01695.99.38.68.. = ..450,000
01669.88.38.68.. = ..450,000
01689.88.38.68.. = ..450,000
01676.68.38.68.. = ..650,000
01696.38.48.68.. = ..450,000
01683.25.48.68.. = ..350,000
01682.86.58.68.. = ..450,000
01696.44.88.68.. = ..350,000
01647.08.08.68.. = ..400,000

0168.55.67893.. = ..550,000
01698.567893.. = ..550,000
01696.567893.. = ..550,000
01672.456782.. = ..550,000
01647.567897.. = ..550,000
01676.567898.. = ..550,000
01699.677789.. = ..400,000
01648.1234.99.. = ..450,000
01647.3456.99.. = ..450,000
01648.3456.99.. = ..450,000
01.69.69.56786.. = ..550,000
01.69.69.67896.. = ..550,000
01647.567890.. = ..550,000
01647.567898.. = ..550,000
01699.567800.. = ..350,000
01698.60.80.90.. = ..450,000
01659.60.80.90.. = ..450,000
01662.68.69.70.. = ..400,000
01697.28.29.30.. = ..550,000
016.46.567896.. = ..550,000
01696.567895.. = ..550,000
01675.4567.99.. = ..450,000
01692.666.799.. = ..350,000
0979.31.31.72.. = ..550,000
01687.11.88.18.. = ..450,000
01676.19.19.39.. = ..450,000
01665.81.81.91.. = ..450,000
01662.71.71.72.. = ..450,000
01665.81.81.82.. = ..450,000
01665.81.81.86.. = ..550,000
01686.12.12.18.. = ..450,000
01684.500.700.. = ..550,000
01682.100.800.. = ..550,000
01668.200.700.. = ..550,000
0166.44.66.788.. = ..450,000
01665.888.158.. = ..450,000
0977.88.00.95.. = ..550,000
0985.2666.81.. = ..550,000
01674.88.67.88.. = ..450,000
01699.88.67.88.. = ..450,000
016.96.88.7899.. = ..400,000
01683.289.789.. = ..450,000
01683.55.1979.. = ..450,000
01667.33.1979.. = ..450,000
01683.49.1979.. = ..450,000
01676.19.19.85.. = ..450,000

• Số mới chưa kích hoạt . Giao hàng tận nơi đối với các khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM. Liên hệ̣: 0977.99.0000. Đối với khách ngoài Hà Nội, chúng tôi sẽ chuyển hàng bằng đường chuyển phát nhanh có đảm bảo
• Truy cập trang Sim Dien Thoai.NET - Chuyen cac loai sim so dep viettel 097... 098... 016XX... (http://www.SimViettel.com) để chọn số.
• Liên hệ mua sim : 0977.99.0000


+ Mời Truy cập trang :
:: QUANG CAO - RAO VAT :: MUABAN123.VN + THEGIOIRAOVAT.VN :: NHANH CHONG - HIEU QUA - DANG TIN MIEN PHI... (http://www.thegioiraovat.vn) & www.muaban123.vn

để quảng cáo mua ban & rao vặt .

tuanna0104
12-09-2010, 10:55 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
12-09-2010, 06:41 PM
Up lên nào.

tuanna0104
13-09-2010, 10:35 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
13-09-2010, 11:28 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
13-09-2010, 02:26 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
14-09-2010, 08:27 AM
Up lên nào.

tuanna0104
14-09-2010, 08:36 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
14-09-2010, 08:58 AM
Up lên nào.

tuanna0104
14-09-2010, 11:09 AM
Up lên nào.

tuanna0104
15-09-2010, 08:07 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
15-09-2010, 09:04 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
15-09-2010, 10:08 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
15-09-2010, 11:23 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
15-09-2010, 05:25 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
16-09-2010, 09:14 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
16-09-2010, 11:15 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
17-09-2010, 07:45 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
17-09-2010, 10:47 AM
Up lên nào.

tuanna0104
17-09-2010, 11:12 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
17-09-2010, 02:15 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
17-09-2010, 04:18 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
17-09-2010, 05:08 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
18-09-2010, 01:14 PM
Up lên nào.

tuanna0104
20-09-2010, 08:40 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
20-09-2010, 09:39 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
20-09-2010, 11:32 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
20-09-2010, 02:02 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
20-09-2010, 03:13 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
20-09-2010, 04:57 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
21-09-2010, 07:55 AM
Up lên nào.

tuanna0104
21-09-2010, 11:22 AM
Up lên nào.

tuanna0104
21-09-2010, 01:33 PM
Up lên nào.

tuanna0104
21-09-2010, 01:55 PM
Up lên nào.

tuanna0104
21-09-2010, 05:14 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-09-2010, 08:55 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-09-2010, 12:51 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-09-2010, 04:02 PM
Up lên nào.

tuanna0104
22-09-2010, 09:48 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
23-09-2010, 08:16 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
23-09-2010, 11:56 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
23-09-2010, 05:10 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
23-09-2010, 05:50 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
24-09-2010, 11:32 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
24-09-2010, 05:14 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
24-09-2010, 09:54 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
25-09-2010, 11:15 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
25-09-2010, 03:55 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
26-09-2010, 12:26 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
26-09-2010, 09:58 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
27-09-2010, 07:36 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
27-09-2010, 10:04 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
27-09-2010, 10:35 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
27-09-2010, 03:47 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
27-09-2010, 04:58 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
27-09-2010, 05:42 PM
Up lên nào.

tuanna0104
28-09-2010, 08:00 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
28-09-2010, 09:37 AM
Số đẹp số dễ nhớ

mrsaler
28-09-2010, 11:19 AM
UP PHỤ CHO BẠN XIN CÁI THANK NÈ
RẢNH THÌ PHỤ LẠI MÌNH NHÉ

http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252352&d=1285040962 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252352&d=1285040962)

http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252372&d=1285041326 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252372&d=1285041326)

http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252420&stc=1 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252420&stc=1)

http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252441&stc=1 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252441&stc=1)

http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252448&stc=1 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252448&stc=1)

tuanna0104
28-09-2010, 11:21 AM
Up lên nào.

tuanna0104
28-09-2010, 03:02 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
28-09-2010, 04:19 PM
Up lên nào.

tuanna0104
29-09-2010, 08:17 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
29-09-2010, 10:39 AM
Up lên nào.

tuanna0104
29-09-2010, 11:36 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
30-09-2010, 10:39 AM
Số đẹp số dễ nhớ

mrsaler
30-09-2010, 01:54 PM
http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252313&d=1285039423&thumb=1 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252313&d=1285039423&thumb=1)
:79:
:48_002:Phụ Bạn Xin 1 Cái Click Thanks Nè:13_002:
http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252312&d=1285039421&thumb=1 (http://no2.vn/attachment.php?attachmentid=252312&d=1285039421&thumb=1)

duytuan
30-09-2010, 02:23 PM
Có sim số 09xx.069.069 ko ? Và nhiêu tiền vậy.
Có gì pm YM : mai_nho_hien
Thank

tuanna0104
30-09-2010, 03:36 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
30-09-2010, 05:38 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
01-10-2010, 07:55 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
01-10-2010, 01:10 PM
Up lên nào.

tuanna0104
01-10-2010, 05:18 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
02-10-2010, 02:57 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
02-10-2010, 06:18 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
02-10-2010, 08:01 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
03-10-2010, 01:44 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
03-10-2010, 04:44 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
03-10-2010, 05:17 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
05-10-2010, 07:20 AM
Up lên nào.

tuanna0104
05-10-2010, 09:27 AM
Up lên nào.

tuanna0104
05-10-2010, 12:29 PM
Up lên nào.

tuanna0104
05-10-2010, 04:22 PM
Up lên nào.

tuanna0104
05-10-2010, 07:21 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
06-10-2010, 07:20 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
06-10-2010, 10:44 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
06-10-2010, 01:55 PM
Up lên nào.

tuanna0104
06-10-2010, 04:17 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
07-10-2010, 07:32 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
07-10-2010, 08:38 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
07-10-2010, 02:23 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
07-10-2010, 03:12 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
07-10-2010, 03:58 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
08-10-2010, 11:52 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
08-10-2010, 03:37 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
09-10-2010, 12:05 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
11-10-2010, 03:52 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
11-10-2010, 05:58 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
11-10-2010, 10:23 PM
Up lên nào.

tuanna0104
12-10-2010, 09:36 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
12-10-2010, 06:40 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
13-10-2010, 12:45 PM
Up lên nào.

tuanna0104
13-10-2010, 04:43 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
13-10-2010, 09:41 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
14-10-2010, 07:55 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
14-10-2010, 08:14 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
14-10-2010, 02:44 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
14-10-2010, 03:32 PM
Chúc một ngày tốt lành

robin
14-10-2010, 05:06 PM
Click Thanks cho minh cai nha.
Chuc Ban Dat Hang !!!

tuanna0104
14-10-2010, 05:09 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
15-10-2010, 08:25 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
15-10-2010, 05:09 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
18-10-2010, 09:11 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
18-10-2010, 10:12 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
19-10-2010, 11:01 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
19-10-2010, 12:34 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
19-10-2010, 02:20 PM
Up lên nào.

tuanna0104
19-10-2010, 06:52 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
19-10-2010, 09:23 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
19-10-2010, 09:43 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
19-10-2010, 11:38 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
20-10-2010, 07:27 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
20-10-2010, 07:34 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
20-10-2010, 08:08 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
20-10-2010, 08:24 AM
Up lên nào.

tuanna0104
20-10-2010, 08:54 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
20-10-2010, 09:15 AM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
20-10-2010, 10:07 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
20-10-2010, 10:31 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
20-10-2010, 12:19 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
20-10-2010, 02:07 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
20-10-2010, 04:59 PM
Up lên nào.

tuanna0104
20-10-2010, 09:36 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
20-10-2010, 10:06 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
21-10-2010, 06:41 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
21-10-2010, 07:23 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
21-10-2010, 09:51 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
21-10-2010, 10:09 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
21-10-2010, 10:18 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
21-10-2010, 02:10 PM
Up lên nào.

tuanna0104
21-10-2010, 05:01 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
21-10-2010, 05:26 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
21-10-2010, 09:01 PM
Mời truy cập simviettel.com

tuanna0104
21-10-2010, 09:23 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
21-10-2010, 10:32 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-10-2010, 07:33 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
22-10-2010, 08:18 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-10-2010, 08:48 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-10-2010, 10:26 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-10-2010, 10:53 AM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-10-2010, 02:21 PM
Up lên nào.

tuanna0104
22-10-2010, 02:40 PM
Chúc một ngày tốt lành

tuanna0104
22-10-2010, 05:05 PM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
22-10-2010, 05:45 PM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
22-10-2010, 10:42 PM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
23-10-2010, 09:56 AM
Số đẹp số dễ nhớ

tuanna0104
23-10-2010, 10:47 AM
Chúc một ngày tốt lành

robin
23-10-2010, 10:57 AM
XIN BẠN CÁI THANKs NÈ
http://13s.vn/forum/images/smilies/uppp.gif (http://13s.vn/forum/images/smilies/uppp.gif)http://13s.vn/forum/images/smilies/monkey208.gif (http://13s.vn/forum/images/smilies/monkey208.gif)

tuanna0104
23-10-2010, 12:58 PM
Up lên nào.

tuanna0104
23-10-2010, 01:32 PM
Mời anh em vào ủng hộ

tuanna0104
23-10-2010, 04:02 PM
Up lên nào.

tuanna0104
24-10-2010, 10:21 AM
mong anh em ủng hộ

tuanna0104
24-10-2010, 10:37 AM
bán nhanh số đẹp nào

tuanna0104
24-10-2010, 12:44 PM
Chúc một ngày tốt lành