PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bị mất hết các chủ đề đã tạo ???muavitinhonline
16-06-2012, 11:10 AM
Nhờ admin xem giúp tại sao 3,4 ngày nay mình vào nick của mình thì bị mất hết các chủ đề đã tạo, lời nắn từ diễn đàn là "Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác". Rất cám ơn.

Tôm Hùm
16-06-2012, 03:30 PM
Diễn đàn đang bị lỗi Search, admin đang fix lỗi, tạm thời bạn vào hồ sơ của bạn, xem thẻ My Activity, sẽ co link dẫn về bài viết cũ.