PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Admin xóa dùm các topic sausicay
04-09-2012, 05:35 PM
Admin xóa dùm topic sau nhé:
http://www.trieudo.com/cho-linh-tinh/444475-saigonact-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-sai-gon.html
http://www.trieudo.com/cho-linh-tinh/1036944-u-khac-chuong-saigonact-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-sai-gon.html
http://www.trieudo.com/linh-kien-dien-thoai-va-dich-vu/1035915-vu-khac-chuong-saigonact-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-sai-gon.html
http://www.trieudo.com/cho-linh-tinh/1035916-vu-khac-chuong-saigonact-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-sai-gon.html
http://www.trieudo.com/cho-linh-tinh/444494-saigonact-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-sai-gon.html
http://www.trieudo.com/cho-linh-tinh/403929-phat-trien-doan-vien-moi.html
http://www.trieudo.com/cho-linh-tinh/403936-chuc-hoi-dien-van-nghe-saigonact.html

Lý do: spam nội dung bằng các chữ màu trắng, cố ý dùng keyword để google search thông tin sai lệch về trường. 1 số topic vi phạm quy định chung về bài viết.

"Chú thích: Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn - SAIGONACT (saigonact) - Thầy Hiệu Trưởng TS Vũ Khắc Chương (Tiến Sĩ Vũ Khăc Chương - Vu Khac Chuong - vu khac chuong - TS Vu Khac Chuong)
Tags: TS Vũ Khắc Chương,ts vũ khắc chương,Vũ Khắc Chương,vũ khắc chương,TS Vu Khac Chuong,ts vu khac chuong,Vu Khac Chuong,vu khac chuong,saigonact,SAIGONACT,tuyển sinh
TS Vũ Khắc Chương,ts vũ khắc chương,Vũ Khắc Chương,vũ khắc chương,TS Vu Khac Chuong,ts vu khac chuong,Vu Khac Chuong,vu khac chuong,saigonact,SAIGONACT"

diep.thuanphat
04-09-2012, 06:04 PM
Đã xử lý !