PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc - nhận in áo sỉ và lẻ 35kmrlee
27-10-2009, 10:00 AM
Hiện bên mình nhận in áo sỉ và lẻ thix hợp cho những bạn chuẩn bị mở shop dg cần tìm nguồn hàng.....những bạn dg tìm nơi dể đặt áo nhóm,lớp...các quán ăn muốn làm đồng phục nhân viên......
Nhận in ít nhất là 20 cái /1 mẫu
3 màu trở xuống ( vẽ + film :100k) (công in 1 ao la 35k) or (in + ao : 85k)
4 màu trở lên ( vẽ + film : 100k) (công in 1 ao la 37k) or (in + ao : 87k)
cứ mỗi 1 màu trở lên công in tính them +2k
Từ 30 áo /1 mẫu (in + ao 75k) or ( công in :35k)
Từ 40 ao trở lên ( in+ ao 72k) or ( công in : 35k)
***Đặc biệt: nhận in 10 cái/ 1 mẫu ( giá 120k/1 áo) & ( vẽ + film : 150k)


de biet them chi tiet lien he :