PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Warning for snowwhite2509: Đăng bài sai chuyên mụcdinhvanhuong72
22-10-2012, 07:53 AM
Thành viên: snowwhite2509 (http://www.trieudo.com/member.php?u=79223)
Vi phạm: Đăng bài sai chuyên mục
Điểm trừ: 0

Nhắc nhở của Quản Trị Viên:Tin nhắn gửi tới thành viên:
TÁI PHẠM BAN 1 THÁNG