PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhận biết và xử lý rêu hạimanman
26-10-2012, 12:39 PM
1/Black Brush/Beard (Rhodophyta)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/brush.jpg


Nguyên nhân
- Dư lượng: N, P, Fe
- Hoặc do PH thấp

Cách diệt
- Tăng CO2
- Dùng dung dịch Excel hoặc Oxi già, lấy ống tiêm chứa dung dịch bơm trực tiếp vào chỗ bị rêu hại.
- Thủ công gỡ bỏ bằng tay.
- Thay nước
- Cá bút chì, tép Yamato cũng giúp giảm rêu hại.

2/Brown Algae (Diatoms)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/diatom.jpg

Nguyên nhân
- Dư dinh dưỡng
- Có thể do dùng đèn không đúng, hay chất lượng đèn đã giảm.

Cách diệt
- Thay đèn, xem lại cách chiếu sáng đã phù hợp chưa.
- Thay nước liên tục mỗi lần khoảng 30-50% tới khi hết
- Cá otto rất hữu ích trong trường hợp này.

3/Blue Green (Cyanobacteria)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/bga.jpg

Nguyên nhân
- Nitrat thấp
- Cho thức ăn quá nhiều-
- Bóng đèn cũ, không chuyên dụng
- Dòng lưu chuyển nước kém, lọc yếu.

Cách diệt
- Bổ sung Nitrat
- Tăng mật độ cây trồng
- Trùm mền (tắt đèn)
- Dùng dung dịch Excel hoặc Oxi già, lấy ống tiêm chứa dung dịch bơm trực tiếp vào chỗ bị rêu hại.
- Các hhiệu quả nhất trị loại rêu này là dùng thuốc kháng sinh liều nhẹ, loại có chứa chất erythromycin.


4/Cladophora

http://guitarfish.org/images/posts/algae/cladophora.jpg

Nguyên nhân
- Tuy trong danh sách rêu hại, nhưng đôi khi chúng cũng được coi là rêu cảnh vì chúng tương tự và có họ gần với moss ball.
- Chúng xuất hiện chứng tỏ hồ bạn đang thật sự ổn định http://thuysinh.org/forum/images/smilies/yahoo/1.gif.

Cách diệt
- Gỡ bằng tay hay bàn chải.
- Dùng Excel hay Oxi già
- Khi không cần thì cứ để chúng hiện hữu.
- Khó diệt 100% nếu bạn không muốn hồ bạn mất cân bằng.

5/Fuzz Algae

http://guitarfish.org/images/posts/algae/fuzz.jpg


Nguyên nhân
- Mất cân bằng về dinh dưỡng. Hoặc thiếu dinh dưỡng
- Thiếu CO2

Cách diệt
- Thay nước, kiểm soát lại dinh dưỡng.
- Châm phân nước, phân nhét.
- Tăng CO2
- Nuôi bút chì, otto.

6/Green Dust Algae (GDA)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/greendust.jpg

Nguyên nhân
- Chưa xác định chính xác, tuy nhiên có thể do ánh sáng thiên nhiên chiếu vào hồ.

Cách diệt
- Thường là tự hết
- Loại bỏ bằng thủ công, cạo mặt kính bằng dụng cụ.
- Nuôi ốc Nerite

7/Green Spot (Choleochaete orbicularis)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/greenspot.jpg

Nguyên nhân
- Thấp P
- Lọc yếu hay dòng chảy yếu.

Cách diệt
- Tăng P
- Tăng dòng chảy
- Thủ công cạo tay
- Nuôi ốc Nerite

8/Green Water (Euglaena)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/greenwater.jpg

Nguyên nhân
- Dư dinh dưỡng
- Vi sinh chưa ổn
- Dùng hóa chất làm chết hệ vi sinh của hồ

Cách diệt
- Thay nước nhiều lần, nhiều ngày liền
- Châm vi sinh
- Dùng đèn UV
- Tắt đèn
- Một cách khác là dùng những cây có khả năng hấp thụ cao để hút dinh dưỡng.


9/Hair/Thread Algae

http://guitarfish.org/images/posts/algae/hair.jpg


Nguyên nhân
- Dư sắt

Cách diệt
- Thay nước
- Gỡ bằng tay
- Một số cá ăn lọai này: mún, chép cảnh, cá hun nhau, cá ro cảnh

10/Staghorn (Compsopogon sp.)

http://guitarfish.org/images/posts/algae/staghorn.jpg

Nguyên nhân
- CO2 thấp
- Mất cân bằng dinh dưỡng

Cách diệt
- Tăng CO2
- Thay nước
- Gỡ thủ công bằng tay
- Có thể dùng chất xử lý nước như Clor nồng độ 1:20 (chưa rõ ý 1:20 là sao)

11/Oedogonium

http://inlinethumb35.webshots.com/26978/2731241060102609000S600x600Q85.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://entertainment.webshots.com/photo/2731241060102609000qhWieD)
http://inlinethumb42.webshots.com/44009/2549157380102609000S600x600Q85.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://entertainment.webshots.com/photo/2549157380102609000vPeiFd)

Nguyên nhân
- Dinh dưỡng kém
- Thiếu CO2

Cách diệt
- Châm phân nước, phân nhét
- Tăng CO2
- Excel giúp ích trong trường hợp này
- Nuôi tép Yamato, cá otto

12/Rhizoclonium

http://inlinethumb29.webshots.com/44636/2319224240102609000S600x600Q85.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://entertainment.webshots.com/photo/2319224240102609000lSnvPB)http://inlinethumb16.webshots.com/44815/2316786540102609000S600x600Q85.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://entertainment.webshots.com/photo/2316786540102609000kQuotv)http://inlinethumb33.webshots.com/6944/2903429510102609000S600x600Q85.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://entertainment.webshots.com/photo/2903429510102609000geOEhr)

Nguyên nhân
- Thiếu Co2
- Không vệ sinh
- Thiếu dinh dưỡng
- Dòng lưu chuyển nước kém

Cách diệt
- Tăng Co2, dinh dưỡng
- Vệ sinh thủ công bằng tay
- Tép Yamato ăn loại này


13/Spirogyra

http://inlinethumb48.webshots.com/18223/2077655650102609000S600x600Q85.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://entertainment.webshots.com/photo/2077655650102609000wEkxQL)

Nguyên nhân
- Dư sáng
- Dư dinh dưỡng
- Thường có khoảng 2 tuần sau khi làm hồ do chu trình chuyển hóa Nitrozen chưa tốt

Cách diệt
-Tắt đèn
- Tắt Co2
- Lấy thủ công bằng tay
- Excel cũng giúp ích trong trường hợp này