PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Bán đất APAK, Khu B, 10x20, đường 12midolnvv
15-11-2012, 08:29 AM
Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
· Khu A, 5x20, hướng TN. Giá 47tr/m2
· Khu A, 7,5x20, hướng DN, mặt tiền sau Song Hành. Giá 52tr/m2
· Khu A, 7,5x20, hướng TB, mặt tiền Song Hành. Giá 73tr/m2
· Khu A, 10x20, 2 mt đường chính. Giá 45tr/m2
· Khu B, 10x20, đường 12m, khu Biệt thự đẹp, hướng DN. Giá 52tr/m2
· Khu B, 5x20, đường 12m hướng DN. Giá 43tr/m2
· Khu B, 10x20, MT Song Hành. Giá 73tr/m2
· Khu C, 4x20, 4x16. Giá 38 - > 42tr /m2
· Khu C, 10x20, hướng TB. Giá 43tr/m2
· Khu C, 10x20, hướng TN. Giá 39tr/m2
· Khu C, 8x20, hướng DB. Giá 37tr/m2
Khi quý khách có nhu cầu APAK
Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
Hoặc website villathuthiem.com