PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội sạc DV4; DV5;DV6000;QCQ40; CQ42; CQ45 hp 6520;6530; 4410 ................18.5V 3.loctb
25-11-2012, 08:08 AM
BÁO GIÁ ADAPTER
(ĐÃ BAO GỒM PHÍ SHIP TẠI HÀ NỘI)


Adapter Sony( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_std1353391492.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/std1353391492.jpg)


http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_otj1353340715.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/otj1353340715.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_psz1353118011.jpg
16V 4A for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3A for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.1A for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.7A for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hanh 24 Tháng
19.5V 6.15A for Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
ADAPTER HP ( BH 24 THÁNG )


http://asahoo.vn/Files/Products/2012/11/25/20121125083229_HP2018_5V203_5A.jpg http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/25/20121025071933_ixh1313725584%281%29.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/25/20121025071933_ixh1313725584%281%29.jpg)http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/27/20121027204233_hp_18.5_kim%281%29.jpg
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_gux1352269869.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/gux1352269869.jpg)
18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 4.9A Adapter chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.7A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng


Adapter ACER ( BH 24 THÁNG )Call: 093.686.4656http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/27/20121027203848_2573%281%29.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/27/20121027203848_2573%281%29.jpg)


http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uzd1350824633.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uzd1350824633.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cra1351058258.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cra1351058258.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hbs1352043900.gif (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/hbs1352043900.gif)
9,5V 2.5A Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
12V 3A Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 1.58A Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng

ADAPTER IBM ( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/25/20121025070204_G20110722098%281%29.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://asahoo.vn/Files/Products/2012/10/25/20121025070204_G20110722098%281%29.jpg)

http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-lenovo.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-lenovo.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_rwz1350824569.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_rwz1350824569.jpg) http://laptopparts360.com/uploads1/products/img3/184903_1157578863.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://laptopparts360.com/uploads1/products/img3/184903_1157578863.jpg)

16V - 4.5A for IBM Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V - 3.42A for IBM,Lenovo Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 T
19V - 4.7A r for IBM,Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V - 4.5A for IBM,Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V 3.25A for IBM,Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng


ADAPTER Dell ( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_lts1353664299.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/lts1353664299.jpg)

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_kwk1351345711.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/kwk1351345711.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_iyg1353369747.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/iyg1353369747.jpg)


19V 1.58A Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3.34A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.62A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
15V 3A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V 4.5A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

Adapter ACER ( BH 24 THÁNG )Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_wnr1353024735.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/wnr1353024735.jpg)

http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-634754325709630286acer-2019-4_.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-634754325709630286acer-2019-4_.jpg)

19V -1.58A Adapter ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 12 Tháng
19V 3.42A Adapter ACER giá 150.000 vnd Bảo hành 12 Tháng
19V 3.95A Adapter ACER iá 200.000 vnd Bảo hành 12 Tháng


19V 4.74A Adapter ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 12 Tháng

Adapter Toshiba ( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_iva1353715479.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/iva1353715479.jpg)

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ugo1353625684.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/ugo1353625684.jpg)
http://smart-parts.net/upload/prod_overview/pa-t3o_1.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://smart-parts.net/upload/prod_overview/pa-t3o_1.jpg)

15V 3A for Toshiba Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
15V 4A Adapter for Toshiba Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành
15V 5A Adapter for Toshiba Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành
19V 2.64A Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.16A Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
19V 3.42A Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
19V 4.74A Adapter for Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng


Adapter SAMSUNG; PANASONIC; LG; NEC; Fujsu; MSI; FPT......

( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656


http://smartparts.co.uk/upload/prod_overview/pa-sa4o_1.jpg

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ywr1351989066.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/ywr1351989066.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_heb1351388886.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/heb1351388886.jpg)

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_utc1353802252.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/utc1353802252.jpg)Lition 19V 3.42A for NEC FPT MSI........... giá 150.000 vnd
Lition19V 4.74A for NEC FPT MSI........... giá 200.000 vnd

SAMSUNG19V 3.16A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
SAMSUNG 19V 4.74A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.16A for FUJSU giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A for FUJSU giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A FUJSU giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng
Adapter 12V-2A;12V 3A;12V 4A;12v5A;14V 24v....... cho màn hinh,máy scan...... Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_mnh1353392194.jpghttp://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_koy1353488289.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/koy1353488289.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vay1353802235.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/vay1353802235.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_gkk1353590124.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/gkk1353590124.jpg)

Địa chỉ: số 6/224 Hoàng mai – Hà nội
Hoặc
Tòa nhà 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy -Trung Hòa -Cầu giấy HN
ĐT:093.686.4656
nick yahoo:loctb

Chế độ bao hành: Toàn bộ Adapter bảo hành miễn phí 1 đổi 1 trong 12 tháng đầu,12 tháng tiếp theo hỗ trợ 50% giá trị.
Quý khách hàng có thể mua hàng trực tiếp tại Công ty TLGroup
công ty có dịch vụ giao hàng miễn phí tận nơi đến quý khách hàng trong nội thành Hà Nội

RẤT CẢM ƠN KHI ĐỌC TIN NÀY.TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !!!! http://cvt.vn/images/smilies/14.gif