PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [ST] Truyện ma - Kinh dị nào hay nhất? (3)begin
01-11-2009, 12:50 AM
1. Tiểu Tuyết (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D883057) - hang_cugiai (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528883057%252529)

2. • Biệt thự Konohana • (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D906983) - tuyet tram (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528906983%252529)

3. Trinh Nữ Báo Thù (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D847695) - takechi7 (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528847695%252529)

4. Ký túc xá đặc biệt (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D959708) - (tenninu19 (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528959708%252529))

5. Sau tấm màn nhung (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D830930) - lanhdiem_diemlamackiemsau (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528830930%252529)

6. Persona (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D954436) - UlrichStern (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528954436%252529)

7. Truyền thuyết Việt Sư Ký (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D931936) - Jamiechan (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fmember.php%253Fu%253D8 61939)

8. The Dead Ways (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D951648) - Max Lionhart

9. Căn nhà hoang trên đồi (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D814893) - ZoRo_online (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528814893%252529)

10. Zombie_Những cái chết biết đi (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D873650) - ducthonglata (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fmember.php%253Fu%253D5 68330)

11. Mẹ ơi... đừng bỏ con! (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D880840) - ShizueKaryan (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528880840%252529)

12. Arkadian - The Adventure of Magical (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D920431) - Lucifer.DarkAngel (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528920431%252529)

13. Bóng Ma nơi Học Đường (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D861658) - davidhunt001 (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528861658%252529)

14. Luật Quỷ (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D820312) - jennytsumi (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528820312%252529)

15. Ở giữa thiên đàng và địa ngục (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%2 53D942932) - lucifer1009 (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftruongton.net%2Ff orum%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252F truongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Fur l%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fjavascript%25253Cb% 25253E%25253C%25252Fb%25253E%25253AopenDreamTRI%25 2528942932%252529)

Trước khi bình chọn nên đọc qua truyện để kết quả đựoc chính xác. Có thể chọn nhiều truyện cùng lúc. Topic này sẽ được cập nhật khoảng 2 tháng 1 lần.
Mong các bạn làm đúng nội quy.