PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội adapter msi pft fujsu nec panasonic............ tùm lum đủ loại mới 100%loctb
05-12-2012, 07:57 PM
BÁO GIÁ ADAPTER LAPTOP
(ĐÃ BAO GỒM PHÍ SHIP TẠI HÀ NỘI)


ADAPTER HP ( BH 24 THÁNG )

Call: 093.686.4656

http://thongtin123.com/upload/2012-12-01/0d8f8313c83e69d101e8997d3065fbff-u9492-hp-chan-vang.jpg

http://thongtin123.com/upload/2012-11-21/0d8f8313c83e69d101e8997d3065fbff-u9492-hp-18-kim.jpg


http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_quu1354576993.jpg (http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/quu1354576993.jpg)18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 4.9A Adapter chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.7A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 1.58A mini laptop giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER ASUS ( BH 24 THÁNG )

Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_qqy1354665809.jpg (http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/qqy1354665809.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cra1351058258.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cra1351058258.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uzd1350824633.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_uzd1350824633.jpg)
9,5V 2.5A Adapter Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
12V 3A Adapter Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 1.58A Adapter Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A Adapter Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A Adapter Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng


Adapter Toshiba ( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656http://www.supremeindia.com/product_images/y/224/Toshiba_adapter__26718_zoom.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www.supremeindia.com/product_images/y/224/Toshiba_adapter__26718_zoom.jpg) http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fhm1350824305.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fhm1350824305.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dts1350824534.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dts1350824534.jpg)

15V 3A Adapter for Toshiba Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
15V 4A Adapter for Toshiba Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
15V 5A Adapter for Toshiba Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 2.64A Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.16A Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
19V 3.42A Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
19V 4.74A Adapter for Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER IBM ( BH 24 THÁNG ) Call: 093.686.4656

http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-lenovo.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-lenovo.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_rwz1350824569.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_rwz1350824569.jpg) http://laptopparts360.com/uploads1/products/img3/184903_1157578863.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://laptopparts360.com/uploads1/products/img3/184903_1157578863.jpg)

16V - 4.5A Adapter for IBM Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V - 3.42A Adapter for IBM,Lenovo giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V - 4.7A Adapter for IBM,Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V - 4.5A Adapter for IBM,Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V 3.25A Adapter for IBM,Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángAdapter Sony ( BH 24 THÁNG )

Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_yoq1354345882.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/yoq1354345882.jpg)

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_srq1353110819.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/srq1353110819.jpg)


http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_psz1353118011.jpg
16V 4A Adapter for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19.5V 2.1A Adapter for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19.5V 3A Adapter for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.1A Adapter for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.7A Adapter for Sony Laptops giá 200.000 vnd Bảo hanh 24 Tháng
19.5V 6.15A Adapter for Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER Dell ( BH 24 THÁNG )

Call: 093.686.4656

http://thongtin123.com/upload/2012-11-28/0d8f8313c83e69d101e8997d3065fbff-u9492-del-luc-giac.jpg

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_pop1354424555.jpg (http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/pop1354424555.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_kwk1351345711.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/kwk1351345711.jpg)

Adapter ACER ( BH 24 THÁNG )

Call: 093.686.4656
19V 1.58A Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3.34A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.62A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
15V 3A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V 4.5A DELL Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bha1354634183.jpg (http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/bha1354634183.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_wnr1353024735.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/wnr1353024735.jpg)http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-634754325709630286acer-2019-4_.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://raovat.info/upload/2012-10-25/u48335-634754325709630286acer-2019-4_.jpg)

19V -1.58A Adapter ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A Adapter ACER giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.95A Adapter ACER iá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 4.74A Adapter ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángAdapter SAMSUNG; PANASONIC; LG; NEC; Fujsu; MSI; FPT......

Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ywr1351989066.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/ywr1351989066.jpg)

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_heb1351388886.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/heb1351388886.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fir1351334194.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/fir1351334194.jpg)

Lition 19V 3.42A AC Adapter for NEC FPT MSI........... giá 150.000 vnd
Lition19V 4.74A AC Adapter for NEC FPT MSI........... giá 200.000 vnd
SAMSUNG Laptops 19V 3.16A AC giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
SAMSUNG Laptops 19V 4.74A AC giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.16A AC Adapter for FUJSU giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A AC Adapter for FUJSU giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A AC Adapter for FUJSU giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng


Adapter 12V-2A;12V 3A;12V 4A;12v5A;14V 24v....... cho màn hinh,máy scan......


Call: 093.686.4656

http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_xod1354067807.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/xod1354067807.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vfq1354330883.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/vfq1354330883.jpg)
http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eba1350824842.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eba1350824842.jpg)http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_aoi1351334229.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/aoi1351334229.jpg)

http://slave./gallery_img_temp/medium_ukv1354663931.jpg

Địa chỉ: số 6/224 Hoàng mai – Hà nội
Hoặc
Tòa nhà 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy -Trung Hòa - Cầu giấy HN
ĐT:093.686.4656
nick yahoo:loctb

Chế độ bao hành: Toàn bộ Adapter bảo hành miễn phí 1 đổi 1 trong 24 tháng
Quý khách hàng có thể mua hàng trực tiếp tại Công ty TLGroup
công ty có dịch vụ giao hàng miễn phí tận nơi đến quý khách hàng trong nội thành Hà Nội
RẤT CẢM ƠN KHI ĐỌC TIN NÀY.TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !!!!