PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 6 loài thủy sinh Việt Nam tuyệt chủng ngoài thiên nhiêntrentungcayso
25-08-2017, 04:04 PM
Cá sấu hoa cà, cá chình nhật, chép gốc... không còn tồn tại ở Việt Nam do sinh cảnh sống thay đổi, bị đánh bắt nhiều.Kích chuột vào từng ảnh để xem thông tin:


https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/03/15/casauhoaca1-4067-1489573840.jpg
https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/03/15/cachinhnhat1-1213-1489573840.jpg


Cá sấu hoa cà
Cá chình Nhật


https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/03/15/calothanthap1-6064-1489573840.jpg
https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/03/15/cachepgoc1-6701-1489573840.jpg


Cá lợ thân thấp
Cá chép gốc


https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/03/15/ca7-3602-1489573840.jpg
https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/03/15/camon1-6615-1489573840.jpg


Cá mè huế
Cá mơn (cá rồng)


(Theo Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần bảo vệ, phục hồi và phát triển được Bộ Nông nghiệp công bố tháng 8/2015)