PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngườ mới chơi: Một sự lựa chọn an toànRed Highland
08-10-2010, 09:18 AM
Một sự lựa chọn an toàn (hồ 128L)

Nguồn: http://www.tropica.com
http://i786.photobucket.com/albums/yy146/thuysinhredhighland/thysinhredhighlandaspx.jpg
Ở trên, chúng ta thấy một bố cục tốt đẹp phong phú trong các loại cây và với cả màu sắc, với các loại cây này có thể phát triển mà không cần bổ sung CO2.
http://i786.photobucket.com/albums/yy146/thuysinhredhighland/thysinhredhighland-1.jpg
Phần trung tâm của gỗ được xếp đặt như là một gốc cây, và dọc theo rễ nó chạy ra ta đặt đá. Các ngọn cây được làm từ rêu, Vallisneria (một loại cỏ cao) và Tiêu thảo được trồng trong các vết nứt giữa gỗ và đá - cả hai loại này phát triển tốt khi bị thiếu sáng. Thuỷ Cúc (bên trái) là loại phát triển nhanh chóng và dễ dàng - và ở phía bên kia đưa ra Ludwigia và vẫy ốc ( Bacopa) một sự tương phản màu sắc đẹp. Theo thời gian Vẫy ốc (Bacopa) nên được cắt thấp hơn Ludwigia để có thể nhìn thấy cả 2 loại từ phía trước. Cỏ đỏ (Tenellus) được trồng trong búi nhỏ dọc theo mép đá.
Mẹo! cây mọc chùm như Thủy Cúc nhanh chóng phát triển - và không tốn công! trồng cây phát triển nhanh giúp ích khi bạn khởi động hồ thuỷ sinh. Khi hồ thuỷ sinh ổn định, bạn có thể loại bỏ một phần hay tất cả và thêm một loại cây mới thay thế.

TD_hiennguyen52
22-06-2011, 04:40 PM
up