PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khuyến mãi, khuyến mãi!!!Phung Nhut Quang
01-09-2009, 08:33 PM
Nikon D40 - len 18-55mm hàng trưng bày ko hộp!!!!!
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_nikon-d40.jpg
$490.00Sản phẩm mới PANASONIC - LUMIX


Panasonic L10


http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_Pana_L10.jpg
$0.00
Lumix TZ3
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_panasonictz3uh3.jpg
$315.00
Lumix FX100
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_FX100k-slant.jpg
$325.00
Panasonic FZ18
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_panasonicfz18black.jpg
$488.00
Lumix FZ50
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_Panasonic_fz50specs.jpg
$520.00
FX50 - thông minh, nhanh nhẹn
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_FX50.gif
$339.00Sản phẩm mới FUJIFILM
Fujifilm F50fd - 12 'chấm', ISO cao
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_F50.jpg
$0.00
FinePix F30 - nhanh nhạy hơn -HET HANG
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_F30_truoc.jpg
$230.00


Sản phẩm mới CASIO


Casio EXILIM ZOOM EX-Z200 - Hàng cty chính hãng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_casio_ex_z200_1.jpg
$350.00
casio Z100 - Hàng cty chính hãng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_z100.jpg
$315.00
Casio EXILIM ZOOM EX-Z80 - hàng cty chính hãng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_itGatevn_2008031008_CasioExilimEX-Z80.jpg
$250.00
Casio EXILIM CARD EX-S10 - hàng cty chính hãng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_casio_ex-s10.jpg
$330.00
Casio Exilim EX - Z8 - HÀng Cty chính hãng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_casio_exz8.jpg
$235.00
Casio Exilim Z77 - Hàng Cty chính hãng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_z77black.jpg
$250.00
S770 - 'siêu mẫu' mới của Casio
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_S770-red.jpg
$310.00
Casio EX-Z1050 máy hay , cấu hình khủng
http://nhatkhuong.com/main/images/uploads/thumbs/thumb_Casio_EX-Z_1050.jpg
$265.00