PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiền kim loại quốc tế!thien284
03-09-2009, 01:13 AM
Chuyên tiền sưu tập, tiền xu, tiền cắc, tiền kim loại, tiền quốc tế, tiền kỷ niệm, tiền đồng, tiền cổ...

Tiền SINGAPORE (14 loại)


MS: 0001 - Đồng 20 cents giai đoạn 1985-1991
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 774x178.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0001.jpg


MS: 0002 - Đồng 20 cents giai đoạn 1992 tới hiện tại
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 775x137.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0002.jpg
MS: 0003 - Đồng 10 cents giai đoạn 1985-1991
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x118.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0003.jpg


MS: 0004 - Đồng 10 cents giai đoạn 1992 tới hiện tại
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x118.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0004.jpg
MS: 0005 - Đồng 50 cents giai đoạn 1985-1991
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 774x159.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0005.jpg


MS: 0006 - Đồng 50 cents giai đoạn 1992 tới hiện tại
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 778x159.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0006.jpg


MS: 0007 - Đồng 5 cents giai đoạn 1985-1991

http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x145.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0007.jpg

MS: 0008 - Đồng 5 cents giai đoạn 1992 tới hiện tại
http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x114.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0008.jpg


Lấy bộ 8 xu sẽ bớt thêm...


MS: 0009 - Đồng 1 cents giai đoạn 1992 tới hiện tại

http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 777x107.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0009.jpg


MS: 0010 - Đồng 1 dollar giai đoạn 1992 tới hiện tại

http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 777x144.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0010.jpg
MS: 0016 - Đồng 5 cents giai đoạn 1967-1985

http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x142.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0016.jpgMS: 0026 - Đồng 10 cents giai đoạn 1967-1985

http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 671x122.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0026.jpgMS: 0027 - Đồng 20 cents giai đoạn 1967-1985

http:///images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 671x158.http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0027.jpgMS: 0017 - Đồng tiền lưu niệm 2008

http://i190.photobucket.com/albums/z198/nguyenvuminhtoan/Coins/0017.jpgGiá 5-10k/đồng tùy loại...
Ai có đồng nào muốn đổi cũng được nha.
Giao lưu là chính mà!

Liên hệ - Nguyễn Vũ Minh Toàn
Sđt: 0.909.909.531 hay Y!M: iiotaoob
Địa chỉ: 191/26 Trường Chinh P.12 Q.TB