PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Hdd box 2.5 inh 500g, o cung di dong 500g phá giá thị trường.khohangre
02-12-2010, 09:53 PM
Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 500GB (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=125) Chi tiết (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=125)

Giá : 1.750. 000 VND

Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 320GB (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=124) Chi tiết (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=123)

Giá : 1.450. 000 VN
Ổ CỨNG DI ĐỘNG X – SERIES HITACHI 500GB (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=114) Chi tiết (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=65)
Giá : 1.750. 000 VND
Ổ CỨNG DI ĐỘNG X – SERIES HITACHI 320GB (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=113) Chi tiết (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=65)
Giá : 1.350. 000 VN
Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 500GB (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=125) Chi tiết (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=125)

Giá : 1.750. 000 VND

Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 320GB (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=124) Chi tiết (http://khohangre.vn/Product.aspx?pid=123)

Giá : 1.450. 000 VND

Địa Chỉ: Số 102 Lê Thanh Nghị- Q.Hai Bà Trưng -TP.Hà Nội.
Điện thoại: 04-3623-1314
Online1: phụ trách kinh doanh 09 73 62 64 64
Online2: phụ trách kinh doanh 09 02 073 002
Chi tiết xem tại : http://khohangre.vn/ (http://khohangre.vn/)