PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội Ronald jack5000aid,ronald jack5000aid,ronald jack5000aid,bantoi200311
03-12-2010, 08:41 PM
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG
- Quản lý đến 4.000 dấu vân tay.
- Tích hợp hệ thống đóng mở cửa Assess Control
- Dung lượng bộ nhớ trong máy 100.000 lần chấm công.
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng anh & Tiếng việt.
- Chức năng chuông báo, SMS
- Một người có thể đăng ký từ 1 tới 10 dấu vân tay, 1 password, 1 thẻ cảm ứng,. Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công.
- Sử dụng Chip xử lý intel của mỹ.
- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP/ USB
- Lấy dữ liệu qua USB hoặc từ máy tính.
- Tốc độ xử lý rất nhanh<1 giây/1 lần chấm công
Ưu điểm: - Kết hợp sử dụng vân tay , thẻ cảm ứng
- Bảo mật cao: không chấm công dùm được.
- Phần mềm quản lý nhân viên, số vân tay, giờ công, ....được xuất ra file excel để tính lương......
WISE EYE 8000A (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_781.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290549160.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_781.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_781.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=781) WISE EYE 808 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_769.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290546909.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_769.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_769.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=769) RONALD JACK U160 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_770.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548124.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_770.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_770.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=770) HITECH X628 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_771.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548285.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_771.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_771.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=771) RONALD JACK B3 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_772.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548380.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_772.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_772.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=772) RONALD JACK – X628 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_773.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548433.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_773.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_773.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=773) RONALD JACK 3000TID (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_774.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548482.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_774.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_405_774.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=774) WISE EYE S300 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_406_775.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548573.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_406_775.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_406_775.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=775) RONALD JACK SC403 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_776.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548672.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_776.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_776.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=776) RONALD JACK 5000AID (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_777.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548742.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_777.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_777.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=777) RONALD JACK3000AID (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_778.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290548831.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_778.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_778.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=778) WISE EYE 850A (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_780.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290549112.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_780.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_780.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=780) RONALD JACK F -708 (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_779.html) http://shopcamera.dom.vn/images/product/thumbs/thumb_1290549084.jpg (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_779.html) Giá: Call http://shopcamera.dom.vn/images1/chitiet.gif (http://shopcamera.dom.vn/productView_397_407_779.html) http://shopcamera.dom.vn/images1/mua.gif (http://shopcamera.dom.vn/index.php?page=shoppingCart&action=add&viewParent=397&id=779)