PDA

Xem phiên bản đầy đủ : chuyên sản xuất-thiết kế đồng phục(sơ mi,áo gió,áo phông)vui lòng được phục vụ.huyhoangks2
14-12-2010, 11:52 AM
Logo
(http://www.minhducisc.com.vn/)


Sân Phẩm
(http://www.minhducisc.com.vn/)


(http://www.minhducisc.com.vn/)


(http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
(http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpga (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image033.gif (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image035.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


(http://www.minhducisc.com.vn/)file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image037.jpg
(http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image039.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image041.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image043.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image045.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image047.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image049.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image051.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image053.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image055.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image057.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image059.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image061.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image063.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image065.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image067.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image069.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image071.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image073.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image075.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image077.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image079.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image081.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)


file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image083.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)file:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image084.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image085.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image086.giffile:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image087.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image088.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image089.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/s6s/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image090.jpg (http://www.minhducisc.com.vn/)

(http://www.minhducisc.com.vn/)
MĐ fashion luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong xây dựng phong cách chuyên nghiệp và quảng bá thương hiệu, nhận cung cấp các sản phẩm sau: Đồng phục nhằm quảng cáo thương hiệu, Đồng phục cho nhân viên, Đồng phục trường lớp nhóm, Quà tặng…. (http://www.minhducisc.com.vn/)
1. Áo phông lacoste: 49.000-83.000 (PE, 65/35, 100% cotton, chun 4 chiều 100% cotton) (http://www.minhducisc.com.vn/)
2. Áo phông single : 42.000 – 70.000 ( PE, 65/35, 100% cotton) (http://www.minhducisc.com.vn/)
3. Áo gió : 76.000 – 148.000 (lì mỏng, lì dầy, tráng, phai, da cá) (http://www.minhducisc.com.vn/)
4. Áo bảo hộ : 58.000 – 120.000 (Kaki NĐ, Kaki HQ) (http://www.minhducisc.com.vn/)
5. Quần áo bảo hộ : 145.000 – 210.000 (Kaki NĐ, Kaki HQ) (http://www.minhducisc.com.vn/)
6. Mũ lưỡi chai : 6.500 – 16.500 (Gió, kaki, kaki nhung) (http://www.minhducisc.com.vn/)
Mọi chi tiết xin liên hệ: (http://www.minhducisc.com.vn/)
Mr. Huy Hoàng (http://www.minhducisc.com.vn/)
Tel: 04 85 87 24 23/0986.332.352 (http://www.minhducisc.com.vn/)
Mail : huyhoangks2@gmail.com / (http://www.minhducisc.com.vn/)
Skype :huyhoangks2 (http://www.minhducisc.com.vn/)
Yahoo:huyhoangks2 (http://www.minhducisc.com.vn/)
Trụ sở chính: Số 1 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội (http://www.minhducisc.com.vn/)
Địa điểm giao dịch:số 30A tổ 85 ngõ số 9 Minh Khai (http://www.minhducisc.com.vn/)
Website :http://www.minhducisc.com.vn/ (http://www.minhducisc.com.vn/)
Sự hài lòng và thành công của các bạn là tiêu chí phát triển của chúng tôi ! (http://www.minhducisc.com.vn/)

hungbathienha
15-12-2010, 10:24 AM
Phụ qua phụ lại cho đông khách nha bạn.