PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giá rẻ quá..chỉ triệu 300 ngàn,bạn có máy tính chạy game,văn phòng thoải máibuffalo
07-09-2009, 09:56 AM
Giá rẻ quá..chỉ triệu 300 ngàn,bạn có máy tính chạy game,văn phòng thoải mái
Main 945 Socket 478 + Chip C-D2.13
Cấu hình số 01: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 20Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.35Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 20Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.35Tr
Cấu hình số 02: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 20Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.45Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 20Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.45Tr
Cấu hình số 03: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 30Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.4Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 30Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.4Tr
Cấu hình số 04: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 30Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.5Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 30Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.5Tr
Cấu hình số 05: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 40Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.5Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 40Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.5Tr
Cấu hình số 06: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 40Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.6Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 40Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.6Tr
Cấu hình số 07: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 512Mb-Hdd 80Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.65Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 512Mb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 80Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.65Tr
Cấu hình số 08: Case P4-Main945-CPU C-D2.13Ghz-Ram II 1Gb-Hdd 80Gb-Khuyến mại CD hoặc Chuột MSM..giá:1.75Triệu
***** Main 945 Chipset Intel Main đồng bộ, on VGA 128Mb Có thêm 1 Khe mở rộng VGA PCI Express 16X, sk478, Nic 10/100, Sound 5.1, slot, 2 PCI slot, 2 SATA II slot, 1 IDE 133 slot, 6 USB 2.0, Mini ATX PIV, FSB 800/533/400 P4, Ce, Support Dual chanel Chạy DDR II 800/667/533 ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** CPU Intel C-D2.13Ghz ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** DDRam II 1Gb bus 667 Kingston-Bliz ... Bh 3-6 tháng 1 đổi 1
***** HDD 80Gb Maxtor-Samsung-Seagate-Hitachi ... Bh 1 tháng 1 đổi 1
***** Case vỏ ATX P4 Cao to chắc đẹp.
***** Nguồn Power ATX P4 Bảo đảm chất lượng tuyệt vời... Bh 1 tháng 1 đổi 1
(Khuyến mại CD 52X Hoặc Chuột MSM)
Giá: 1.75Tr
+ Màn hình 15” giá từ: 250N-350N...Bh 1 tháng
+ Màn hình 17” giá từ: 400N-850N...Bh 1 tháng
+ Màn LCD 15” giá từ: 900N-1.3Triệu...Bh 6 tháng
+ Màn LCD 17” giá từ: 1.4Triệu - 1.7Triệu...Bh 6 tháng
Còn nhiều cấu hình khác để lựa chọn. Cảm ơn quý khách hàng đã đọc tin.
.DU - 0915.746.086