PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tết này mua gì, sắm ở đâu???face
04-01-2010, 07:10 PM
http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/48_2.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/82_1.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/46_1.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/56_1.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/71_1.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/63_2.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/22_2.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/70_1.jpg

http://anyarena.com/public/upload/place_photo/275x275/75_1.jpg

Thông tin các địa chỉ và địa điểm mua sắm tại nightlife hcm (http://anyarena.com/en/cityguide/shop)