PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bộ hình nền thú vị cho điện thoại di độngacer
21-02-2011, 12:36 PM
Bộ hình nền thú vị cho điện thoại di động

Tặng các bạn những tấm hình 320 x 480 pixel mà tôi thu thập được, phù hợp với những smartphone như Apple iPhone, Acer Liquid...

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-2.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-1.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-16.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-15.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-22.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-21.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-26.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-25.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-38.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-37.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-36.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-35.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-34.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-33.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-32.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-31.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-30.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-29.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-28.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-27.jpg)
Bộ hình nền thú vị cho điện thoại di động

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-8.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-7.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-24.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-23.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-6.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-5.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-20.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-19.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-18.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-17.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-4.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-3.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-14.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-13.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-12.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-11.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-10.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-9.jpg) http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-42.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/a9/hinh-nen-41.jpg)