PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM Kho hàng cho thuê Quận 9, Thủ Đức và Bình Dương - Mr. Long 0903330117longjohnsilver
25-02-2011, 08:56 AM
Kho hàng cho thuê Quận 9, Thủ Đức và Bình Dương - Mr. Long 0903330117
Quận Thủ Đức: Cho thuê kho 1.000m2, 1.200m2
Quận 9: Kho 300m2, 400m2, 500m2, 800m2, 1.000m2, 1.500m2, 2.000m2, 2.400m2
Kho Bình Dương: Cho thuê kho 500m2, 1.000m2, 2.000m2, 3.000m2, 4.000m2, 6.000m2
Bãi: 1.000m2, 2.000m2, 3.000m2, 4.000m2, 5.000m2, 10.000m2;
Dịch vụ: Vận tải, khai hải quan, bốc xếp, đóng gói hàng xá, bảo vệ 24/24, thủ kho, kiểm đếm, báo cáo tồn kho, quản lý hàng hóa. L/h: Mr. Long 0903330117