PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giới thiệu sách mới- HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM-LỘ TRÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁPvinacedt
28-02-2011, 03:03 PM
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Sách: HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM-LỘ TRÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Thực tế cho thấy, so với nền kinh tế tập trung, kinh tế thị trường cho phép khai thác hiệu quả hơn nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo tốt hơn các mục tiêu xã hội, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của con người. Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây do không coi trọng vai trò của kinh tế thị trường đã rơi vào tình trạng trì trệ, thậm chí khủng hoảng kinh tế, hầu hết đã chuyển sang kinh tế thị trường và phần lớn đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Mặt khác, phát triển kinh tế thị trường là điều kiện quan trọng để các nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Quốc gia nào có nền kinh tế thị trường phát triển sẽ tận dụng tốt hơn cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế. Quốc gia nào không phát triển kinh tế thị trường, hoặc có nền kinh tế thị trường kém phát triển thường bị hạn chế trong việc tận dụng được cơ hội của toàn cầu hoá, thậm chí bị bao vây, cấm vận, trả đũa thương mại, ở vào thế bất lợi trong các tranh chấp thương mại, bị thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế theo định hướng thị trường, mở cửa hội nhập từ năm 1986. Từ đó đến nay, Việt Nam đã nỗ lực cải cách kinh tế theo định hướng thị trường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, do đặc điểm của một nền kinh tế chuyển đổi và kém phát triển, nhiều yếu tố của kinh tế thị trường chưa thể hiện đầy đủ và đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Mặt khác, quá trình cải cách kinh tế thị trường ở nước ta diễn ra còn chậm so với cam kết hội nhập và mức độ tự do hoá thương mại. Khung khổ pháp lý vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa thật công khai, minh bạch và dễ dự đoán; vẫn còn có sự phân biệt giữa các thành phần kinh tế; mức độ bảo hộ vẫn còn cao trong một số doanh nghiệp Nhà nước; một số biện pháp can thiệp của Nhà nước vào thị trường chưa thực sự hiệu quả...
Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo quý cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, giảng viên các trường và đọc giả.
Viện Nghiên cứu Thương mại và tác giả cuốn sách “Hướng tới nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam - lộ trình và các giải pháp hoàn thiện” đã cam kết về bản quyền cuốn sách này là do Viện Nghiên cứu biên soạn, không tranh chấp với ai và chịu trách nhiệm về mặt nội dung cuốn sách. Đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn thương mại-NTR độc quyền in ấn và phát hành trên phạm vi cả nước.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn Thương mại NTR

Địa chỉ: Số nhà 3, Ngõ 4, Đường Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, QUận Đống Đa, Hà Nội.
Website: ntr.com.vn Email: rct@ntr.com.vn
Nguyễn Thị Hường / 0972 693 238