PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Biến áp tự ngẫu 60 KVA,3 pha chính hãngtvinh
08-03-2011, 01:06 PM
Công ty cổ phần thiết bị điện 368 là công ty hàng đầu miền bắc chuyên sản xuất các thiết bị điện dân dụng và cơ khí cụ thể như: Máy biên áp khô,Máy biến áp dầu, Máy tự động ổn áp ,Kích điện, Nạp Acqui,Máy hàn các loại ,Máy tạo dòng ,Biến tần,Các tủ điều khiển nguồn chỉnh lưu UPS Thang máng cáp và các sản phảm cơ khí và các thiết bị nguồn vvv….
Mọi chi tiết xin lien hệ : Mr Vinh PT Kinh Doanh VTP.,JSC
Mobile: 01268261908
Mail: mrvinhfavitec@yahoo.com (mrvinhfavitec@yahoo.com)
Địa chỉ: A12/25 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Công ty cổ phần thiết bị điện 368 là công ty hàng đầu miền bắc chuyên sản xuất các thiết bị điện dân dụng và cơ khí cụ thể như: Máy biên áp khô,Máy biến áp dầu, Máy tự động ổn áp ,Kích điện, Nạp Acqui,Máy hàn các loại ,Máy tạo dòng ,Biến tần,Các tủ điều khiển nguồn chỉnh lưu UPS Thang máng cáp và các sản phảm cơ khí và các thiết bị nguồn vvv….
Mọi chi tiết xin lien hệ : Mr Vinh PT Kinh Doanh VTP.,JSC
Mobile: 01268261908
Mail: mrvinhfavitec@yahoo.com (mrvinhfavitec@yahoo.com)
Địa chỉ: A12/25 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Công ty cổ phần thiết bị điện 368 là công ty hàng đầu miền bắc chuyên sản xuất các thiết bị điện dân dụng và cơ khí cụ thể như: Máy biên áp khô,Máy biến áp dầu, Máy tự động ổn áp ,Kích điện, Nạp Acqui,Máy hàn các loại ,Máy tạo dòng ,Biến tần,Các tủ điều khiển nguồn chỉnh lưu UPS Thang máng cáp và các sản phảm cơ khí và các thiết bị nguồn vvv….
Mọi chi tiết xin lien hệ : Mr Vinh PT Kinh Doanh VTP.,JSC
Mobile: 01268261908
Mail: mrvinhfavitec@yahoo.com (mrvinhfavitec@yahoo.com)
Địa chỉ: A12/25 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Công ty cổ phần thiết bị điện 368 là công ty hàng đầu miền bắc chuyên sản xuất các thiết bị điện dân dụng và cơ khí cụ thể như: Máy biên áp khô,Máy biến áp dầu, Máy tự động ổn áp ,Kích điện, Nạp Acqui,Máy hàn các loại ,Máy tạo dòng ,Biến tần,Các tủ điều khiển nguồn chỉnh lưu UPS Thang máng cáp và các sản phảm cơ khí và các thiết bị nguồn vvv….
Mọi chi tiết xin lien hệ : Mr Vinh PT Kinh Doanh VTP.,JSC
Mobile: 01268261908
Mail: mrvinhfavitec@yahoo.com (mrvinhfavitec@yahoo.com)
Địa chỉ: A12/25 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Công ty cổ phần thiết bị điện 368 là công ty hàng đầu miền bắc chuyên sản xuất các thiết bị điện dân dụng và cơ khí cụ thể như: Máy biên áp khô,Máy biến áp dầu, Máy tự động ổn áp ,Kích điện, Nạp Acqui,Máy hàn các loại ,Máy tạo dòng ,Biến tần,Các tủ điều khiển nguồn chỉnh lưu UPS Thang máng cáp và các sản phảm cơ khí và các thiết bị nguồn vvv….
Mọi chi tiết xin lien hệ : Mr Vinh PT Kinh Doanh VTP.,JSC
Mobile: 01268261908
Mail: mrvinhfavitec@yahoo.com (mrvinhfavitec@yahoo.com)
Địa chỉ: A12/25 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Công ty cổ phần thiết bị điện 368 là công ty hàng đầu miền bắc chuyên sản xuất các thiết bị điện dân dụng và cơ khí cụ thể như: Máy biên áp khô,Máy biến áp dầu, Máy tự động ổn áp ,Kích điện, Nạp Acqui,Máy hàn các loại ,Máy tạo dòng ,Biến tần,Các tủ điều khiển nguồn chỉnh lưu UPS Thang máng cáp và các sản phảm cơ khí và các thiết bị nguồn vvv….
Mọi chi tiết xin lien hệ : Mr Vinh PT Kinh Doanh VTP.,JSC
Mobile: 01268261908
Mail: mrvinhfavitec@yahoo.com (mrvinhfavitec@yahoo.com)
Địa chỉ: A12/25 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội