PDA

Xem phiên bản đầy đủ : karo cho mùa đông ^o^face
23-01-2010, 01:40 AM
Những chiếc áo kẻ mang nhiều sắc màu được phối ngẫu hứng trông bắt mắt và ấn tượng. Cực phù hợp trong mùa đông ảm đạm này.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-21.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-20.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-19.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-18.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-17.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-16.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-15.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-14.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-13.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-12.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-11.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-10.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-9.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-8.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-7.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-6.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-5.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-4.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-3.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/20/aoke100120-2.jpg