PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán loa su-18 & 13 có fm - màn hình 250k phát nhạc bằng usb & thẻ nhớ,âm thanh cực hayHUNG CHINA
23-01-2010, 01:27 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/12/05/04/50741260005894.jpg H & H


CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI LOA XÀI THẺ NHỚ VÀ USB GIÁ GỐC,LUÔN CÓ MẪU MỚI VÀ GIÁ GỐC,CẦN TÌM ĐẠI LÝ


AD-16 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=34&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

270,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FAD_16_ 4c11e09964da0_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=34&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=34&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:LOA CÁNH CỤT (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=79&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

80,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FLOA_C_ _NH_C___T_4baad8d973828_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=79&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=79&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:LOA PHLHPS (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=101&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

300,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FLOA_PH LHPS_4bfb7a8adef09_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=101&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=101&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:MD - V1 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=91&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

230,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FMD___V 1_4c11e82c5f8b2_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=91&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=91&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:MD-11 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=74&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

290,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FMD_11_ 4c11e1e06fdb8_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=74&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=74&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:MD-V12 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=107&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

300,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FMD_V12 _4c11ea674cb55_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=107&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=107&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:MD-V5 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=84&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

270,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FMD_V5_ 4c11e9983b454_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=84&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=84&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:RU-24 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=82&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

350,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FRU_24_ 4c11e391cfef8_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=82&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=82&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:RU-28 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=71&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

350,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FRU_28_ 4c11e5833cae8_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=71&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=71&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:RU-61 mini MP3 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=109&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

300,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FRU_61_ mini_MP3_4c11ed8dba146_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=109&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=109&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU - 28 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=24&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

300,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_17_ __18_4b729b9fedacf_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=24&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=24&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU - 27 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=92&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

300,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU___2 7_4bb95c00a024a_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=92&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=92&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-02 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=35&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

159,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_02_ 4b7274ce7b381_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=35&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=35&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-05 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=36&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

159,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_05_ 4b72762b472a9_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=36&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=36&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-10 & 11 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=19&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

230,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_10_ 4b72969b2df12_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=19&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=19&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-12 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=75&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

260,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_12_ 4ba6e658d71de_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=75&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=75&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-13 & 18 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=43&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

250,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_13_ __18_4b7377658ad7b_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=43&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=43&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-16 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=72&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

180,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_16_ 4ba0be14b7f28_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=72&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=72&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-17 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=66&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

180,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_16_ __17_4b9a4a5096d42_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=66&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=66&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-22 (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=38&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

270,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_22_ 4b736898e55ef_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=38&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://www.chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=38&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:

SU-39
(http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=76&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

320,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_39_ C___T__N_B_4bb5ac0489ca2_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=76&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=76&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-60 & 61 (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=77&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

270,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_60_ __61_4ba6e2f7ab969_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=77&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=77&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-63 & 64 (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=108&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

350,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_63_ __64_4c11eb5426e10_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=108&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=108&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:SU-65 (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=83&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

370,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSU_65_ 4c11e6e335cb7_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=83&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=83&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:UK - 12 (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=90&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

230,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FUK___1 2_4bb95aefb4fb4_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=90&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=90&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:VD-04 & 14 (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=42&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

260,000 VNĐ
http://chodientuhh.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FVD_04_ __14_4b737748a7bf8_90x90.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=42&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)

[Xem chi tiết...] (http://chodientuhh.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=42&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1)
Số lượng:

VÀ CÒN HÀNG TRĂM SP GIÁ TỐT CHỈ CÓ TẠI


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/12/10/72731265946147.gif

Bấm vào đâyhttp://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://www.chodientuhh.com/)WWW.CHODIENTUHH.COM (http://www.chodientuhh.com/)

http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://www.chodientuhh.com/)http://opi.yahoo.com/online?u=nguyenthanhhienruby&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?nguyenthanhhienruby)
http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://www.chodientuhh.com/)http://opi.yahoo.com/online?u=liujinxiong168&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?liujinxiong168)
http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://www.chodientuhh.com/)http://opi.yahoo.com/online?u=chodientuhh&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?chodientuhh)


http://www.123mua.com.vn/js/tinymce/plugins/eBizIcon2/img/82.gifHOT LINE01234,41,99,48HOẶC0908,775,197 - 0989,77,13,77


http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://www.chodientuhh.com/)CÁCH MUA HÀNG Ở XA (http://chodientuhh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:hng-dn-mua-hang&catid=31:general&Itemid=46)

VĂN PHÒNG CHÍNH TẠI 69/13B NGUYỄN TRÃI P2-Q5

http://www.123mua.com.vn/js/tinymce/plugins/eBizIcon2/img/79.gif
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/03/06/02/42361267861755.bmp

HUNG CHINA
23-01-2010, 04:01 PM
UP

HUNG CHINA
30-03-2010, 03:00 PM
up

HUNG CHINA
31-03-2010, 12:04 PM
up

HUNG CHINA
31-03-2010, 03:58 PM
up

HUNG CHINA
01-04-2010, 11:17 AM
up

HUNG CHINA
02-04-2010, 04:00 PM
up

HUNG CHINA
02-04-2010, 04:59 PM
up

HUNG CHINA
03-04-2010, 02:53 PM
69/13b nguyen trai f2.q5

HUNG CHINA
03-04-2010, 04:49 PM
up

HUNG CHINA
05-04-2010, 01:38 PM
lấy nhiền xin liên hệ mr hùng để được giá tốt nhất đt:01234,41,99,48_0989,77,13,77

HUNG CHINA
10-04-2010, 03:37 PM
up

HUNG CHINA
13-04-2010, 02:14 PM
up

HUNG CHINA
15-04-2010, 01:24 PM
up

HUNG CHINA
08-05-2010, 11:54 AM
up

HUNG CHINA
10-05-2010, 11:53 AM
up

HUNG CHINA
11-05-2010, 03:44 PM
up

HUNG CHINA
12-05-2010, 04:16 PM
Tên: hung, Email: liujinxiong168@yahoo.com.vn
Tên: hung, Email: liujinxiong168@yahoo.com.vn LH HÙNG ĐT : 01234,41,99,48HOẶC0908,775,197 - 0989,77,13,77 VĂN PHÒNG CHÍNH TẠI 69/13B NGUYỄN TRÃI P2-Q5

HUNG CHINA
14-05-2010, 02:54 PM
up

HUNG CHINA
18-05-2010, 11:23 AM
:20_003::20_003::20_003:up

HUNG CHINA
19-05-2010, 11:24 AM
up

HUNG CHINA
20-05-2010, 01:27 PM
:17_002::17_002::17_002:up

HUNG CHINA
21-05-2010, 11:48 AM
:47_002::47_002::47_002:up

HUNG CHINA
24-05-2010, 11:56 AM
up

HUNG CHINA
27-05-2010, 11:24 AM
:20_003::43_002::20_003::43_002::20_003::43_002:lo a mini PHLHPS - là dòng loa mini cao cấp - mẫu mã đẹp - pin xài cực lâu ( 5h - 6h )

HUNG CHINA
28-05-2010, 11:26 AM
:32_002::32_002::32_002:up

HUNG CHINA
31-05-2010, 11:22 AM
up

HUNG CHINA
01-06-2010, 04:37 PM
up

HUNG CHINA
02-06-2010, 04:46 PM
up

HUNG CHINA
03-06-2010, 02:51 PM
up

HUNG CHINA
04-06-2010, 11:19 AM
up

HUNG CHINA
07-06-2010, 02:33 PM
:32_002:up

HUNG CHINA
07-06-2010, 02:37 PM
up

HUNG CHINA
11-06-2010, 01:46 PM
up

HUNG CHINA
12-06-2010, 11:02 AM
up

HUNG CHINA
18-06-2010, 02:07 PM
up

HUNG CHINA
28-06-2010, 11:08 AM
up

HUNG CHINA
29-06-2010, 11:25 AM
lh hùng đt :

01234,41,99,48hoặc0908,775,197 - 0989,77,13,77

văn phòng chính tại 69/13b nguyễn trãi p2-q5

HUNG CHINA
01-07-2010, 11:55 AM
up

HUNG CHINA
02-07-2010, 01:57 PM
up

HUNG CHINA
04-07-2010, 10:45 AM
lh hùng đt :

01234,41,99,48hoặc0908,775,197 - 0989,77,13,77

văn phòng chính tại 69/13b nguyễn trãi p2-q5

HUNG CHINA
06-07-2010, 03:50 PM
250k (http://www.trieudo.com/tags/250k.html), âm (http://www.trieudo.com/tags/%C3%A2m.html), bán (http://www.trieudo.com/tags/b%C3%A1n.html), bằng (http://www.trieudo.com/tags/b%E1%BA%B1ng.html), cực (http://www.trieudo.com/tags/c%E1%BB%B1c.html), có (http://www.trieudo.com/tags/c%C3%B3.html), hình (http://www.trieudo.com/tags/h%C3%ACnh.html), hay (http://www.trieudo.com/tags/hay.html), loa (http://www.trieudo.com/tags/loa.html), màn (http://www.trieudo.com/tags/m%C3%A0n.html), nhớ (http://www.trieudo.com/tags/nh%E1%BB%9B.html), nhạc (http://www.trieudo.com/tags/nh%E1%BA%A1c.html), phát (http://www.trieudo.com/tags/ph%C3%A1t.html), su18 (http://www.trieudo.com/tags/su18.html), thanh (http://www.trieudo.com/tags/thanh.html), thẻ (http://www.trieudo.com/tags/th%E1%BA%BB.html), usb (http://www.trieudo.com/tags/usb.html) http://www.trieudo.com/images/misc/11x11progress.gif Lời nhắn từ diễn đàn Cancel Changes (http://www.trieudo.com/36470-ban-loa-su-18-13-co-fm-man-hinh-250k-phat-nhac-bang-usb-nho-am-thanh-cuc-hay.html#)

HUNG CHINA
07-07-2010, 10:35 AM
lh hùng đt :

01234,41,99,48hoặc0908,775,197 - 0989,77,13,77

văn phòng chính tại 69/13b nguyễn trãi http://www.diendanviet.com/images/yahoo/lol.gifp2-q5 http://www.diendanviet.com/images/yahoo/lol.gif

HUNG CHINA
11-07-2010, 11:16 AM
up

HUNG CHINA
15-07-2010, 02:57 PM
up

HUNG CHINA
19-07-2010, 02:35 PM
up

HUNG CHINA
21-07-2010, 11:50 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/12/10/72731265946147.gif

Bấm vào đâyhttp://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chodientuhh.co m%2F)WWW.CHODIENTUHH.COM (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chodientuhh.co m%2F)http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chodientuhh.co m%2F)http://opi.yahoo.com/online?u=nguyenthanhhienruby&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?nguyenthanhhienruby)

http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chodientuhh.co m%2F)http://opi.yahoo.com/online?u=liujinxiong168&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?liujinxiong168)

http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chodientuhh.co m%2F)http://opi.yahoo.com/online?u=chodientuhh&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?chodientuhh)


http://timsethay.com/js/tinymce/plugins/eBizIcon2/img/82.gifHOT LINE


01234,41,99,48HOẶC0908,775,197 - 0989,77,13,77


http://cute.pro.vexp.idv.tw/color_deco46l.gif (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chodientuhh.co m%2F)CÁCH MUA HÀNG Ở XA (http://timsethay.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fchodientuhh.com%2F index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle% 26id%3D46%3Ahng-dn-mua-hang%26catid%3D31%3Ageneral%26Itemid%3D46)VĂN PHÒNG CHÍNH TẠI 69/13B NGUYỄN TRÃI P2-Q5

HUNG CHINA
24-07-2010, 11:31 AM
up

HUNG CHINA
25-07-2010, 11:20 AM
up

HUNG CHINA
26-07-2010, 11:26 AM
Bán loa su-18 & 13 có fm - màn hình 250k phát nhạc bằng usb & thẻ nhớ,âm thanh cực hay (http://www.trieudo.com/linh-kien-cho-may-tinh/36470-ban-loa-su-18-13-co-fm-man-hinh-250k-phat-nhac-bang-usb-nho-am-thanh-cuc-hay.html)up

HUNG CHINA
02-08-2010, 03:17 PM
up

HUNG CHINA
03-08-2010, 01:17 PM
UP

HUNG CHINA
03-08-2010, 01:43 PM
up