PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội [VIGITECH] Novatron NTR82, NTR83WT, NTD58; Dune HD Base 3.0, Dune Duo, Dune Max,Dune Smart.....chinhvigitech
15-03-2011, 09:49 AM
CTY TNHH VIGITECH

Số 8 -Ngõ 178 - Thái Hà -Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 04.3538 0530 - 04.3537 9699

Nick Yahoo hỗ trợ khách hàng:

Linh- http://opi.yahoo.com/online?u=kd_vigitech01&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?kd_vigitech01) Hường-http://opi.yahoo.com/online?u=kd_vigitech02&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?kd_vigitech02) Chính- http://opi.yahoo.com/online?u=vigitech01&m=g&t=2 (ymsgr:sendim?vigitech01)

Website: http://vigitech.vn


(Vận chuyển hàng miễn phí trong nội thành )

--- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH --- VIGITECH ---

Himedia HD 560B


http://www.himedia-tech.cn/en/pictures/20110128/20110128170627jfzpjzki.jpg
http://www.himedia-tech.cn/en/pictures/20110128/20110128170638msgjfrrn.jpgGiá:2.990.000

Bảo Hành 12 tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324571/82866/Hi-media-HD-560B.html
-------------------------------------------------------------------
HD Himedia 300A +


http://www.himedia-tech.cn/en/pictures/20100823/20100823134409wlyeasmb.jpgGiá : 2.390.000

Bảo Hành 12 tháng

Chi tiết SP:http://vigitech.vn/San-pham/2324571/82864/HD-Hi-media-300A-.html
-------------------------------------------------------------------
Himedia HD200A


http://www.himedia-tech.cn/en/pictures/20101026/20101026151932dhvtljwd.jpg
Giá : 1.850.000

Bảo Hành 12 tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324571/84208/Himedia-HD200A.html
-------------------------------------------------------------------
Himedia HD200B


http://www.himedia-tech.cn/en/pictures/20101026/20101026164122cpfntwtk.jpg
Giá :1.690.000

Bảo Hành : 12 tháng

Chi tiết SP:http://vigitech.vn/San-pham/2324571/84205/Himedia-HD200B.html
-------------------------------------------------------------------
Novatron NTR82


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299924100_2Jq4.jpg


Giá:5.290.000

Bảo Hành 12 tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324583/83674/Novatron-NTR82.html
-------------------------------------------------------------------
Novatron NTR83WT


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299923924_XisK.jpgGiá: 4.990.000

Bảo Hành 12 tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324583/83673/Novatron-NTR83WT.html
-------------------------------------------------------------------
Novatron NTD58


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299922838_71TK.jpgGiá 5.490.000

Bảo Hành : 12 tháng

Chi tiết Sp :http://vigitech.vn/San-pham/2324583/83667/Novatron-NTD58.html

-------------------------------------------------------------------
TVIX HD M-6600A/N Plus


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299668235_AFDj.jpgGiá 6.700.000

Bảo Hành : 12 tháng

Chi tiết SP:http://vigitech.vn/San-pham/2324580/82863/TVIX-HD-M-6600A-N-Plus.html
-------------------------------------------------------------------
TVIX HD SlimS1


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299668133_Qf2B.jpgGiá :4.900.000

Bảo Hành 12 Tháng

Chi tiết Sp :http://vigitech.vn/San-pham/2324580/82862/TVIX-HD-SlimS1.html
-------------------------------------------------------------------
TVIX HD N1 (cafe)


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299667963_HDRa.jpgGiá : 3.150.000

Bảo Hành 12 Tháng

Chi tiết Sp :http://vigitech.vn/San-pham/2324580/82861/TVIX-HD-N1-cafe.html

-------------------------------------------------------------------
Dune HD Smart H1


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299917659_p4ov.jpgGiá:5.050.000

Bảo hành 24 Tháng

Chi tiết SP:http://vigitech.vn/San-pham/2324582/83648/Dune-HD-Smart-H1.html
-------------------------------------------------------------------
Dune HD Smart D1


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299917820_KR7c.jpgGiá:5.400.000

Bảo Hành 24Tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324582/83649/Dune-HD-Smart-D1.html
-------------------------------------------------------------------
Dune HD Smart B1


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299917958_gI4u.jpgGiá : 6.300.000

Bảo Hành : 24 Tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324582/83650/Dune-HD-Smart-B1.html
-------------------------------------------------------------------
Dune HD Max


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299919081_7yx1.jpgGiá :11.130.000

Bảo Hành :24 Tháng

Chi tiết SP:http://vigitech.vn/San-pham/2324582/83652/Dune-HD-Max.html
-------------------------------------------------------------------
Dune Duo


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299919477_33Z9.jpgGiá :7.800.000

Bảo Hành 24 Tháng

chi tiết SP: http://vigitech.vn/San-pham/2324582/83655/Dune-Duo-.html
-------------------------------------------------------------------
Dune HD Base 3.0


http://vigitech.vn/uploads/products/electronic/eda_t1299919923_gsmT.jpgGiá:7.800.000

Bảo Hành :12 Tháng

Chi tiết SP :http://vigitech.vn/San-pham/2324582/83656/Dune-HD-Base-30.html

chinhvigitech
23-03-2011, 09:54 AM
Up cho a e coi nào!