PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội Cần bán một số suất của dự án Gleximco,giá cạnh tranhshaiha
19-03-2011, 03:22 PM
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI HÀ (http://sanhaiha.info/)

Sàn Bất động sản Hải Hà đang phân phối một số lô của dự án Gleximco gồm các ô như CT12-24 , B25-28 , A33 – 17 , A18-17 , D41-3 , D43-19 , D10-9 với diện tích từ 114m2 → 252m2 .

Giá cả thương lượng

Cơ hội lớn cho nhà đầu tư và tiêu dùng.

Để biết thêm thông tin dự án xin liên hệ:
ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG - SÀN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI HÀ (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-an-cua-san/Du-an-Ba-Dinh-Me-Linh-Ha-Noi.aspx)
Add: Số 65 phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline1: Mr. Hải: 0904.111.202 /Ms. Hằng: 0976.36.00.37/ Ms. Nga : 0976.052.059
Hotline 2: Mr.Cơ : 0904.577.568 /Ms. Ánh : 0984194300
Website: http://sanhaiha.info (http://sanhaiha.info/) / http://diendan.sanhaiha.com (http://diendan.sanhaiha.com/)
http://batdongsanvn.vn (http://batdongsanvn.vn/) / http://24hbatdongsan.info (http://24hbatdongsan.info/)


Quý Khách hàng lưu ý: Sàn Bất Động Sản Hải Hà không thu bất cứ phí dịch vụ nào của khách hàng. Khi khách hàng đến giao dịch mua bất động sản được miễn phí 100% phí dịch vụ (Tư vấn, môi giới, hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển nhượng mua bán...).-----------------------------Các dự án Sàn đang giao dịch : du an Van Canh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-van-canh.aspx), du an Kim Chung Di Trach (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-moi-Kim-Chung-Di-Trach.aspx), du an Gleximco (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-Le-Trong-Tan-Geleximco.aspx), du an Thanh Ha (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-An-Do-Thi-Moi-Thanh-Ha-Cienco5.aspx), du an Bac 32 (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Do-Thi-Moi-Bac-Quoc-Lo-32.aspx), du an Hoang Van (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-an-cua-san/du-an-hoang-van.aspx), du an Cienco 5 Me Linh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-An-Cienco-5-Me-Linh.aspx), du an Chi Dong (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-do-thi-moi-chi-dong.aspx) , du an Ha Phong Me Linh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Ha-Phong.aspx), du an AIC Me Linh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Khu-do-thi-moi-AIC-Me-Linh.aspx), du an Tung Phuong Dai Thinh (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-an-Tung-PhuongMe-Linh.aspx)

van canh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-van-canh.aspx), khu dtm van canh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-van-canh.aspx), lien ke van canh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-van-canh.aspx), biet thu van canh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-van-canh.aspx), khu dtm kim chung di trach (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-moi-Kim-Chung-Di-Trach.aspx), biet thu kim chung di trach (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-moi-Kim-Chung-Di-Trach.aspx), lien ke kim chung di trach (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-moi-Kim-Chung-Di-Trach.aspx), khu dtm gleximco (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-Le-Trong-Tan-Geleximco.aspx), biet thu gleximco (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-Le-Trong-Tan-Geleximco.aspx), lien ke gleximco (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Khu-do-thi-Le-Trong-Tan-Geleximco.aspx), khu dtm thanh ha (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-An-Do-Thi-Moi-Thanh-Ha-Cienco5.aspx), lien ke thanh ha (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-An-Do-Thi-Moi-Thanh-Ha-Cienco5.aspx), biet thu thanh ha (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-An-Do-Thi-Moi-Thanh-Ha-Cienco5.aspx), khu dtm bac 32 (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Do-Thi-Moi-Bac-Quoc-Lo-32.aspx), biet thu bac 32 (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Do-Thi-Moi-Bac-Quoc-Lo-32.aspx), lien ke hoang van (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-an-cua-san/du-an-hoang-van.aspx), biet thu hoang van (http://sanhaiha.info/Du-an/Du-an-cua-san/du-an-hoang-van.aspx), biet thu cienco 5 (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-An-Cienco-5-Me-Linh.aspx) , lien ke cienco 5 me linh (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-An-Cienco-5-Me-Linh.aspx) ,biet thu chi dong (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/du-an-do-thi-moi-chi-dong.aspx), biet thu ha phong (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Ha-Phong.aspx), lien ke aic (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Khu-do-thi-moi-AIC-Me-Linh.aspx), biet thu aic (http://sanhaiha.info/Du-an/du-an-dang-giao-dich/Du-an-Khu-do-thi-moi-AIC-Me-Linh.aspx)