PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HCM Văn phòng cho thuê SISC Building Nam Saigon cenrea.comdangkyoffice
19-03-2011, 03:37 PM
Văn phòng cho thuê SISC Building Nam Saigon cenrea.com

OFFICE FOR LEASE


http://dangkyoffice.com/mobile/quang-cao/van-phong-cho-thue-sisc-buiding-cenrea.com.png (http://cenrea.com/home/?tin-cao-oc=van-phong-cho-thue-khu-trung-son-residential-cao-oc-sisc-building)http://cenrea.com/home/images/cenrea_version-II.png (http://dangkyoffice.com)