PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hà Nội Máy chấm công vân tay và kiểm soát ra vàonghiavn360
04-02-2010, 04:48 PM
http://thegioivantay.com.vn/image_upload/product/icon1264651731.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F96%2F462%2Fzk-software-f702ms.html) ZK SOFTWARE F702MS - Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 1500 vân tay/ 1500 mật mã
- Bộ nhớ giao dịch : 50.000 lần
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Kích thước 180(R) x 82(C) x 55(S) mm
- Chất liệu vỏ bằng kim loại

ZK SOFTWARE F702MS (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F96%2F462%2Fzk-software-f702ms.html) Mã SP: F702MS BH: 12 Tháng

Giá bán: 8,288,000 VNĐ
http://thegioivantay.com.vn/templates/1/images/card.pngĐặt hàng (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fdat-hang%2Fshow%2F462%2Fzk-software-f702ms.html)
http://thegioivantay.com.vn/image_upload/product/icon1264470946.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F96%2F364%2Fzk-software-f-708.html) ZK SOFTWARE F-708 - Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 500 vân tay/ 500 mật mã
- Bộ nhớ giao dịch : 30.000 lần
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Kích thước: 82(R) x 180(C) x 55(S)mm
ZK SOFTWARE F-708 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F96%2F364%2Fzk-software-f-708.html) Mã SP: F-708 BH: 12 Tháng

Giá bán: 5,588,000 VNĐ
http://thegioivantay.com.vn/templates/1/images/card.pngĐặt hàng (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fdat-hang%2Fshow%2F364%2Fzk-software-f-708.html)
http://thegioivantay.com.vn/image_upload/product/icon1263520326.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F96%2F449%2Fzk-software-f702s.html) ZK SOFTWARE F702S - Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 1500 vân tay/ 1500 mật mã
- Bộ nhớ giao dịch : 50.000 lần
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Kích thước 180(R) x 82(C) x 55(S) mm

ZK SOFTWARE F702S (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F96%2F449%2Fzk-software-f702s.html) Mã SP: F702S BH: 12 Tháng

Giá bán: 7,288,000 VNĐ
http://thegioivantay.com.vn/templates/1/images/card.pngĐặt hàng (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fdat-hang%2Fshow%2F449%2Fzk-software-f702s.html)
http://thegioivantay.com.vn/image_upload/product/icon1259372594.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F97%2F366%2Fanviz-t50.html) ANVIZ T50 - Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 512 vân tay
- Bộ nhớ giao dịch: 30.000 lần
- Phương thức kết nối: TCP / IP, RS232/485
- Kích thước: 74 (R) * 144 (C) * 40 (S) mm
ANVIZ T50 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F97%2F366%2Fanviz-t50.html) Mã SP: T50 BH: 12 Tháng

Giá bán: 10,088,000 VNĐ
http://thegioivantay.com.vn/templates/1/images/card.pngĐặt hàng (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fdat-hang%2Fshow%2F366%2Fanviz-t50.html)
http://thegioivantay.com.vn/image_upload/product/icon1259373151.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F97%2F367%2Fanviz-t60.html) ANVIZ T60 - Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã, thẻ
- Dung lượng sử dụng: 512 vân tay/ 512 thẻ
- Bộ nhớ giao dịch : 30.000 lần
- Phương thức kết nối: RS232/485
- Kích thước: 90(R)*200(C)*35(S)mm
ANVIZ T60 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F61%2F97%2F367%2Fanviz-t60.html) Mã SP: T60 BH: 12 Tháng

Giá bán: 13,088,000 VNĐ
http://thegioivantay.com.vn/templates/1/images/card.pngĐặt hàng (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fdat-hang%2Fshow%2F367%2Fanviz-t60.html)
http://thegioivantay.com.vn/image_upload/product/icon1259217230.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F60%2F94%2F361%2Fzk-software-x628.html) ZK SOFTWARE X628 - Thiết bị chấm công bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 2.200 vân tay/ 2.200 mật mã
- Bộ nhớ giao dịch : 80.000 lần
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Kích thước: 190(R) x 140(C) x 57(S)mm
ZK SOFTWARE X628 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fsan-pham%2F60%2F94%2F361%2Fzk-software-x628.html) Mã SP: X628 BH: 12 Tháng

Giá bán: 4,988,000 VNĐ
http://thegioivantay.com.vn/templates/1/images/card.pngĐặt hàng (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://www./redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioivantay.com. vn%2Fdat-hang%2Fshow%2F361%2Fzk-software-x628.html)


Liên hệ để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và có giá tốt nhất
Mr Nghĩa 0936500.988