PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chào mùa mới với gam đen cá tínhface
04-02-2010, 10:40 PM
Gam màu đen sẽ trở nên đầy thu hút và cá tính với sự kết hợp phục trang và màu sắc của riêng bạn.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den17110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den16110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den15110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den14110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den13110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den12110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den10110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den9110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den8110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den7110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den6110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den4110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den3110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den2110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den1110110.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/11/den110110.jpg