PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những chiếc điện thoại chưa từng thấy và cũng chưa từng có ở VNfreezone
19-09-2009, 07:51 PM
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_10597288.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_10599335.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105911350.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105913381.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105915413.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105917428.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105919444.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105921491.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105923585.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105925631.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105931866.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105933913.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105935944.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105938178.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105940256.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105948944.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105950991.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_10595338.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_10595585.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_105957100.jpg
http://s1.60s.com.vn/image/12009/24/SOHOA_1101178.jpg