PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc Khách gửi bán các căn hộ tòa T7 dự án Times citytltlandvietnam
28-04-2011, 02:32 PM
Căn 2 tầng 9 T7 giá 34,9 + chênh 20

Căn 2 tầng 4 T7 giá 33,5 triệu / mét

Căn 3 tầng 8 T7 giá 39,5 triệu / mét

Căn 3 tầng 19 T7 giá gốc ngày 30 + chênh

Căn 4 tầng 26 T7 giá 30,2 triệu / mét

Căn 4 tầng 15 T7 diện tích 75,2m giá 32,7


Căn 4 tầng 25 T7 giá 30,2 triệu / mét

Căn 5 tầng 24 T7 giá 32,7 triệu / mét + chênh 40

Căn 7 Tầng 7 T7 giá 35,3 triệu / mét + chênh

Căn 7 tầng 8 T7 giá 35,6 triệu / mét + chênh

Căn 7 tầng 9 T7 giá 36,5 triệu / mét + chênh

Căn 7 tầng 10 T7 giá 35,6 triệu / mét + chênh

Căn 8 tầng 18 T7 giá 31,2 triệu / mét , có triết khấu

Căn 8 tầng 16 T7 giá 31,1 triệu / mét

Căn 9 tầng 8 T7 giá 36,5 triệu / mét .

Căn 10 tầng 18 giá 32,7 triệu / mét , có triết khấu

Căn 10 tầng 23 T7 giá 31,9 triệu / mét + chênh

Căn 11 tầng 8 T7 giá 35,3 triệu / mét + chênh

Căn 11 tầng 9 T7 giá 35 triệu / mét + chênh

Căn 11 tầng 12 T7 giá 35,9 triệu / mét + chênh

Căn 11 tầng 14 T7 giá 34,6 triệu / mét + chênh

Căn 11 tầng 18 T7 giá 36,6 triệu / mét + chênh

Căn 11 tầng 25 T7 giá 34,9 triệu / mét + chênh

Căn 12A tầng 7 T7 giá 32,8 triệu / mét + chênh

Căn 12A tầng 4 T7 giá 36,1 triệu / mét + chênh

Căn 12A tầng 11 T7 giá 35,5 triệu / mét + chênh

Căn 15 tầng 5 T7 giá 36,6 triệu / mét + chênh

Căn 16 tầng 18 T7 giá gốc ngày 29 triệu / mét , có triết khấu

Căn 16 tầng 10 T7 giá gốc 31,7 triệu / mét , có triết khấu

Căn 17 tầng 17 T7 giá gốc 37,3 triệu / mét + chênh

Liên hệ : Mr. Tuấn 0982 131 131