PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc - Bán Đĩa Win 7 RMT Original Microsoftbegin
20-09-2009, 12:30 PM
Microsoft mới công bố Windows 7 RTM (Release To Manufacturing - phiên bản hoàn thiện sẽ được đưa vào sản xuất, đóng gói) nhưng nhiều người đã có trong tay hệ điều hành này từ các trang chia sẻ file.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W4.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W5.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W6.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W7.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W8.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W9.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W10.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W11.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W12.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W13.jpgCài đặt Windows 7.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W14.jpgCác ứng dụng nhỏ Desktop Gadget.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W15.jpgWindows Explorer.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W16.jpgKho dữ liệu Libraries.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W17.jpgGame.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W18.jpgControl Panel.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W19.jpgWindows Personalization.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W20.jpgCác thiết bị ngoại vi.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W21.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W22.jpgWindows Media Center.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W23.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W24.jpgWindows Media Player 12.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W25.jpgWindows Internet Explorer 8.http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W26.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W27.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1A/47/W28.jpgPaint, WordPad và Calculator.