PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toàn Quốc chỉ với 240K bạn có thể mang âm nhạc đến bất cứ vs MP3 APPLE IPODhuonghvc
28-05-2011, 11:40 AM
HÀ VIỆT COMPUTER
Website : http://hvc.vn (http://trieudo.com/links.php?url=http://hvc.vn/)


Trụ sở chính: Số 53 - Ngõ 117 - Phố Thái Hà- Q.Đống Đa - TP.Hà Nội. Điện thoại: 04-3538 0670 - Fax: 04-3538 0674
Showroom 1: Số 202 Thái Hà - Q.Đống Đa - TP. Hà Nội. Điện Thoại: 0976 401 465
-----------------------------------------------
Mp4 jxd 664 (http://hvc.vn/MP4-JXD-664-cam-ung-4GB_p471.html) cảm ứng 4GB
Màn hình màu, Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA-flv-MP4, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP4JXD664-camung-4GB/jxd%20664.jpg
Giá: 480.000 VND
-----------------------------------------------
Mp4 jxd 663 (http://hvc.vn/MP4-JXD-663-cam-ung-2GB_p478.html) cảm ứng 2GB
Màn hình màu, Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA-flv-MP4, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP4JXD663-camung-2GB/jxd%20663.jpg
Giá: 380.000 VND
-----------------------------------------------
Mp4 jxd 663 (http://hvc.vn/MP4-JXD-663-cam-ung-4GB_p477.html) cảm ứng 4GB
Màn hình màu, Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA-flv-MP4, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc

http://hvc.vn/Upload/Product/MP4JXD663-camung-4GB/jxd%20664.jpg
Giá: 480.000 VND
-----------------------------------------------
Mp4 jxd 663 (http://hvc.vn/MP4-JXD-663-4GB_p479.html) 4GB
Màn hình màu, Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA-flv-MP4, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP4JXD6634GB/jxd%20663.jpg
Giá: 380.000 VND
-----------------------------------------------
Mp4 jxd 664 (http://hvc.vn/MP4-JXD-664-4GB_p480.html) 4GB
Màn hình màu, Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA-flv-MP4, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP4JXD6644GB/jxd%20664.jpg
Giá: 450.000 VND
-----------------------------------------------
Mp3 HELLO KITTY (http://hvc.vn/MP3-HELLO-KITTY-2GB_p457.html) 2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3HELOKITTY2GB/hello-kitty-music-player-front.jpg
Giá: 320.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 JXD 862 (http://hvc.vn/MP3-JXD-862-4G_p465.html) 4G
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3JXD8624G/jxd%20862.jpg
Giá: 670.000 VND
-----------------------------------------------
SAMSUNG YP S21 (http://hvc.vn/SAMSUNG-YP-S21-2GB_p467.html) 2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/SAMSUNGYPS212GB/SAMSUNG%20YP-S21%202GB.bmp
Giá: 350.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 JXD 862 (http://hvc.vn/SAMSUNG-YP-S21-2GB_p467.html) 2G
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3JXD8622G/jxd%20862.jpg
Giá: 550.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 JXD 218 (http://hvc.vn/MP3-JXD-218-2G_p460.html) 2G
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc.
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3JXD2182G/jxd%20218.jpg
Giá: 320.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 APPLE IPOD (http://hvc.vn/MP3-APPLE-IPOD-2GB_p461.html)
2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3APPLEIPOD2GB/Apple-iPod-Shuffle-3G-green.jpg
Giá: 240.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 IPOD SHUFFLE-LCD (http://hvc.vn/MP3-IPOD-SHUFFLE-LCD-2GB_p463.html) 2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3IPODSHUFFLE-LCD2GB/LCD%20iphod%20Shuffle.jpg
Giá: 320.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 MIFFY (http://hvc.vn/MP3-MIFFY-2GB_p458.html) 2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3MIFFY2GB/MiffyFigureMP3_Player3.jpg
Giá: 350.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 ZEN MOO (http://hvc.vn/MP3-ZEN-MOO-2GB_p455.html)2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3ZENMOO2GB/ZEN-MooPlusPink.jpg
Giá: 320.000 VND
-----------------------------------------------
MP3APPLE IPOD (http://hvc.vn/MP3-APPLE-IPOD-4GB_p454.html) 4GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3APPLEIPOD4GB/Apple-iPod-Shuffle-3G-green.jpg
Giá: 280.000 VND
-----------------------------------------------
MP3IPOD SHUFFLE-LCD (http://hvc.vn/MP3-IPOD-SHUFFLE-LCD-4GB_p459.html)4GB

Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3IPODSHUFFLE-LCD4GB/LCD%20iphod%20Shuffle.jpg
Giá: 380.000 VND
-----------------------------------------------
MP3IPOD SHUFFLE (http://hvc.vn/MP3-IPOD-SHUFFLE-4GB_p456.html) 4GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3IPODSHUFFLE4GB/may%20nghe%20nhac%20ipod%20shuffle%20%281%29.jpg
Giá: 300.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 IPOD SHUFFLE (http://hvc.vn/MP3-IPOD-SHUFFLE-2GB_p462.html) 2GB
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 2GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3IPODSHUFFLE2GB/may%20nghe%20nhac%20ipod%20shuffle%20%281%29.jpg
Giá: 250.000 VND
-----------------------------------------------
MP3 MIFFY (http://hvc.vn/MP3-MIFFY-4GB_p453.html) 4G
Kiểu kết nối: USB2.0, Dung lượng bộ nhớ trong: 4GB, Loại pin: Pin trong, Định dạng file có thể đọc: MP3-WMA, Tính năng: FM Radio-Storage device-Voice recorder-Lưu giữ liệu-Ghi âm-Nghe nhạc, Phụ kiện: tai nghe, sạc pin, cáp usb, Màu sắc: đen-trắng-xanh-bạc
http://hvc.vn/Upload/Product/MP3MIFFY4GB/MiffyFigureMP3_Player3.jpg
Giá: 400.000 VND
HÀ VIỆT COMPUTER
Trụ sở chính: Số 53 - Ngõ 117 - Phố Thái Hà- Q.Đống Đa - TP.Hà Nội. Điện thoại: 04-3538 0670 - Fax: 04-3538 0674
Showroom 1: Số 202 Thái Hà - Q.Đống Đa - TP. Hà Nội. Điện Thoại: 0976 401 465

huonghvc
10-06-2011, 02:30 PM
mp4 giá cực rẻ chỉ có 380K

huonghvc
14-06-2011, 04:08 PM
máy nghe nhạc giá cực bèo http://hvc.vn

huonghvc
20-06-2011, 04:59 PM
mẫu mã cực đẹp